Přísloví 19:1–29

  • Pochopení zmírňuje hněv člověka (11)

  • Hádavá manželka je jako děravá střecha (13)

  • Rozumná manželka je od Jehovy (14)

  • Ukázňuj dítě, dokud je naděje (18)

  • Je moudré naslouchat radám (20)

19  Je lepší být chudý a žít bezúhonně*+než být hloupý a lhát.+   Není dobré, aby byl člověk bez poznání,+a kdo jedná ukvapeně,* hřeší.   Člověka zavádí na nesprávnou cestu vlastní hloupost,ale jeho srdce se rozzlobí na Jehovu.   Bohatství přitahuje mnoho přátel,ale chudého člověka jeho přátelé opustí.+   Falešný svědek neunikne trestu,+a kdo šíří jen lži, nevyvázne.+   Mnozí se snaží získat přízeň urozeného*a každý se chce přátelit s člověkem, který dává dary.   Chudého nenávidí všichni jeho bratři.+ Tím spíš se mu vyhýbají jeho přátelé!+ Pronásleduje je se svými prosbami, ale nikdo mu neodpovídá.   Kdo získává porozumění,* miluje svůj život.+ Kdo si váží dobrého úsudku, bude mít úspěch.*+   Falešný svědek neunikne trestu,a kdo šíří jen lži, zahyne.+ 10  Nehodí se, aby hlupák žil v přepychu. Tím spíš se nehodí, aby sluha vládl nad knížaty!+ 11  Pochopení zmírňuje hněv člověka+a je od něj krásné, když přejde urážku.*+ 12  Králův vztek je jako řev lva,*+ale jeho přízeň je jako rosa na zeleni. 13  Hloupý syn působí potíže svému otci+a hádavá manželka* je jako střecha, kterou stále zatéká.+ 14  Dům a majetek jsou dědictvím po otcích,ale rozumná manželka je od Jehovy.+ 15  Kvůli lenosti padne na člověka hluboký spánek,a kdo zahálí, bude o hladu.+ 16  Kdo dodržuje přikázání, chrání si život,+ale komu je jedno, jak žije, zemře.+ 17  Kdo prokazuje laskavost chudému, půjčuje Jehovovi+a on mu jeho jednání oplatí.*+ 18  Ukázňuj svého syna, dokud je naděje,+abys nebyl odpovědný za* jeho smrt.+ 19  Vznětlivého člověka čeká trest. Pokud ho budeš chránit, budeš to muset dělat znovu a znovu.+ 20  Naslouchej radám a nech se poučit,*+abys v budoucnu zmoudřel.+ 21  Člověk má v srdci mnoho plánů,ale je to Jehovův záměr,* co se uskuteční.+ 22  Na člověku je krásná jeho věrná láska+a je lepší být chudý než lhář. 23  Bázeň před Jehovou vede k životu.+ Kdo ji má, bude v klidu odpočívat a nic mu neublíží.+ 24  Lenoch strčí ruku do misky,+ale už se neobtěžuje zvednout ji k ústům. 25  Udeř posměvače,+ a z nezkušeného se stane chytrý.+ Pokárej rozumného člověka, a jeho poznání vzroste.+ 26  Syn, který týrá otce a vyhání matku,přináší hanbu a potupu.+ 27  Můj synu, pokud přestaneš naslouchat poučování,*vzdálíš se od slov poznání. 28  Ničemný svědek se vysmívá právu+a ústa špatných lidí hltají zlo.+ 29  Posměvače čeká soud+a pro záda hlupáků jsou připravené rány.+

Poznámky

Nebo „chodit v ryzosti“.
Dosl. „chvátá svýma nohama“.
Nebo „štědrého člověka“.
Dosl. „najde dobro“.
Dosl. „srdce“.
Nebo „provinění“.
Nebo „mladého lva s hřívou“.
Nebo „manželka, která stále vyčítá“.
Nebo „on ho za jeho jednání odmění“.
Nebo „a nepřej si“.
Nebo „ukáznit“.
Nebo „rada“.
Nebo „ukázňování“.