Přísloví 16:1–33

  • Jehova zkoumá pohnutky (2)

  • Svěř do Jehovových rukou to, co děláš (3)

  • „Poctivé váhy jsou od Jehovy“ (11)

  • Pýcha předchází pád (18)

  • „Šediny jsou korunou krásy“ (31)

16  Člověk si v srdci urovnává myšlenky,ale správná odpověď* je od Jehovy.+   Všechno, co člověk dělá, se mu zdá správné,*+ale Jehova zkoumá pohnutky.*+   Svěř do Jehovových rukou všechno, co děláš,*+a tvé plány se vydaří.   Jehova působí, že všechno přispívá k uskutečnění jeho záměru,a dokonce i ničemy uchovává pro den neštěstí.+   Každý, kdo je v srdci pyšný, je Jehovovi odporný.+ Je jisté,* že neunikne trestu.   Láskou* a věrností se usmiřuje provinění+a z bázně před Jehovou se člověk odvrací od špatného.+   Když má Jehova radost z jednání člověka,smiřuje s ním i jeho nepřátele.+   Lepší je mít málo a jednat správně*+než získat hodně a dělat, co je špatné.+   Člověk si v srdci promýšlí svou cestu,ale jeho kroky vede Jehova.+ 10  Na rtech krále by mělo být inspirované rozhodnutí,*+nesmí soudit nespravedlivě.+ 11  Poctivé váhy jsou od Jehovy,všechna závaží ve váčku pochází od něj.+ 12  Ničemné chování je králům odporné,+protože trůn je upevněn spravedlností.+ 13  Králům se líbí pravdomluvnost,*milují toho, kdo mluví upřímně.+ 14  Králův vztek je jako posel smrti,+ale moudrý člověk ho umí utišit.*+ 15  Jas v králově tváři znamená života jeho přízeň je jako oblak přinášející jarní déšť.+ 16  Je mnohem lepší získat moudrost než zlato.+ A porozumění si má člověk vybrat spíš než stříbro.+ 17  Čestní se na své cestě vyhýbají špatnému. Kdo dává pozor na svou stezku, zachrání si život.+ 18  Pýcha předchází páda domýšlivost vede ke klopýtnutí.+ 19  Lepší je být pokorný* a ve společnosti mírných+než se dělit o kořist s pyšnými. 20  Kdo dokáže pochopit podstatu věci, bude mít úspěch,*a kdo důvěřuje Jehovovi, je šťastný. 21  Kdo je v srdci moudrý, bude známý svým porozuměním+a laskavost* dodává slovům přesvědčivost.+ 22  Pochopení je pramenem života pro ty, kdo ho mají,ale hlupáky trestá jejich vlastní hloupost. 23  Srdce moudrého dodává jeho ústům pochopení+a jeho slovům přesvědčivost. 24  Přívětivá slova jsou jako plástev medu,jsou sladká pro duši* a hojivá pro kosti.+ 25  Je cesta, která člověku připadá správná,ale na jejím konci je smrt.+ 26  Chuť k jídlu* nutí dělníka tvrdě pracovat,pohání ho jeho hlad.*+ 27  Ničema vyhrabává, co je špatné,+a jeho slova jsou jako spalující oheň.+ 28  Buřič* vyvolává spory+a pomlouvač rozděluje blízké přátele.+ 29  Násilník svádí svého bližního ke špatnémua vede ho po nesprávné cestě. 30  Mrká okem, když plánuje, jak ublížit. Svírá rty, když páchá zlo. 31  Šediny jsou korunou krásy,*+když se nacházejí na správné cestě.*+ 32  Trpělivý člověk*+ je lepší než silný muž,a kdo se umí ovládat,* je lepší než dobyvatel města.+ 33  Člověk hází* los,+ale o výsledku rozhoduje Jehova.+

Poznámky

Dosl. „odpověď jazyka“.
Dosl. „čisté“.
Dosl. „duchy“.
Dosl. „uval svá díla na Jehovu“.
Dosl. „ruku k ruce“.
Nebo „věrnou láskou“.
Nebo „málo se spravedlností“.
Nebo „rozhodnutí od Boha“.
Nebo „spravedlivé rty“.
Nebo „se mu vyhne“.
Dosl. „ponížený na duchu“.
Dosl. „najde dobro“.
Dosl. „sladkost“.
Nebo „duše“.
Dosl. „ústa“.
Nebo „intrikán“.
Nebo „slávy“.
Nebo „cestě spravedlnosti“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „kdo je pomalý k hněvu“.
Dosl. „vládne nad svým duchem“.
Dosl. „hází do klína“.