Přísloví 12:1–28

  • Kdo nenávidí kárání, je nerozumný (1)

  • „Bezmyšlenkovitá řeč je jako bodání mečem“ (18)

  • Přispívat k pokoji přináší radost (20)

  • Prolhané rty jsou Jehovovi odporné (22)

  • Starosti tíží srdce (25)

12  Kdo miluje poučování, miluje poznání,+ale kdo nenávidí kárání, je nerozumný.+   Dobrého člověka Jehova schválí,ale toho, kdo vymýšlí zlé plány, odsoudí.+   Ničemnost nikomu nedá pevné základy,+ale dobří* lidé nebudou vykořeněni.   Dobrá* manželka je korunou pro svého manžela,+ale ta, která jedná hanebně, je jako hniloba v jeho kostech.+   Myšlenky dobrých lidí jsou čestné,ale rady špatných lidí jsou podvod.   Slova špatných lidí jsou smrtící past,*+ale ústa čestných přináší záchranu.+   Když jsou špatní lidé sraženi, už nejsou,ale dům dobrých lidí zůstane stát.+   Člověk s rozvážnými ústy si získá chválu,+ale ten, kdo má pokřivené srdce, se dočká pohrdání.+   Je lepší být nevýznamný, ale mít sluhunež se chlubit, ale nemít co jíst.*+ 10  Dobrý člověk pečuje o svá zvířata,+ale špatní lidé jsou krutí i tehdy, když projevují milosrdenství. 11  Kdo obdělává půdu, nasytí se,+ale kdo se honí za bezcennými věcmi, nemá rozum.* 12  Špatný člověk závidí ostatním ničemům jejich kořist,ale kořen dobrých lidí přináší plody. 13  Ničema se chytí do pasti vlastní hříšnou řečí,+ale dobrý člověk unikne z tísně. 14  Díky plodům svých úst se člověk nasytí dobrem+a díky práci svých rukou získá odměnu. 15  Hlupák si myslí, že jedná správně,+ale moudrý si nechá poradit.+ 16  Hlupák dá svou zlost okamžitě* najevo,+ale chytrý člověk přejde* urážku. 17  Věrný svědek říká pravdu,ale falešný svědek klame. 18  Bezmyšlenkovitá řeč je jako bodání mečem,ale jazyk moudrých uzdravuje.+ 19  Pravdomluvné rty zůstanou navždy,+ale prolhaný jazyk jen na okamžik.+ 20  Ti, kdo vymýšlí zlo, mají v srdci podvod,ale ti, kdo přispívají* k pokoji, se radují.+ 21  Dobrého člověka nepostihne nic zlého,+ale život špatných lidí bude plný neštěstí.+ 22  Prolhané rty jsou Jehovovi odporné,+ale ti, kdo jednají věrně, mu dělají radost. 23  Chytrý člověk skrývá, co ví,ale hlupák rozhlašuje svou hloupost.+ 24  Ruka pilných bude vládnout,+ale líné ruce budou otročit.+ 25  Starosti tíží srdce člověka,+ale dobré slovo ho rozveselí.+ 26  Dobrý člověk hledá ty nejlepší pastviny,ale špatné lidi jejich chování zavede na scestí. 27  Lenoch se nežene za kořistí,+ale píle je pro člověka vzácným pokladem. 28  Správné jednání je cestou k životu,*+na této stezce není smrt.

Poznámky

Nebo „spravedliví“, zde i v dalších verších v kapitole, kromě 2. a 4. verše. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „schopná“.
Dosl. „číhají na krev“.
Dosl. „mít nedostatek chleba“.
Dosl. „srdce“.
Nebo „ten samý den“.
Dosl. „přikrývá“.
Dosl. „jsou rádci“.
Nebo „cesta spravedlnosti vede k životu“.