Přísloví 10:1–32

  • Moudrý syn dělá radost svému otci (1)

  • Pilné ruce přináší bohatství (4)

  • Kdo moc mluví, nevyhne se provinění (19)

  • Jehovovo požehnání obohacuje (22)

  • Bázeň před Jehovou prodlužuje život (27)

10  Šalomounova přísloví:+ Moudrý syn dělá radost svému otci,+ale hloupý syn působí zármutek své matce.   Poklady získané špatností nebudou k ničemu,ale správné jednání* zachraňuje před smrtí.+   Jehova nenechá dobrého* člověka hladovět,+ale špatným lidem odepře to, po čem touží.   Líné ruce vedou k chudobě,+ale pilné ruce přináší bohatství.+   Syn, který v létě shromažďuje úrodu, je rozumný,ale syn, který o žních tvrdě spí, si dělá ostudu.+   Na hlavu dobrého člověka přichází požehnání,+ale ústa špatných lidí zakrývají násilí.   Na dobrého člověka se vzpomíná s žehnáním,+ale jméno špatných lidí shnije.+   Kdo má moudré srdce, nechá si poradit,*+ale toho, kdo mluví hloupě, čeká zkáza.+   Kdo žije bezúhonně, bude v bezpečí,+ale kdo podvádí,* bude odhalen.+ 10  Kdo lstivě mrká okem, působí zármutek+a toho, kdo mluví hloupě, čeká zkáza.+ 11  Ústa dobrého člověka jsou zdrojem života,+ale ústa špatných lidí zakrývají násilí.+ 12  Nenávist vyvolává spory,ale láska přikrývá všechna provinění.+ 13  Na rtech rozumného člověka je moudrost,+ale na záda toho, kdo nemá rozum,* dopadne prut.+ 14  Moudří opatrují poznání jako poklad,+ale ústa hlupáka si říkají o zkázu.+ 15  Majetek boháče je jeho opevněným městema nouze chudých je jejich zkázou.+ 16  Činnost dobrého člověka vede k životu,ale špatný člověk využívá svůj zisk k tomu, aby hřešil.+ 17  Kdo přijímá ukázňování, je pro druhé cestou k životu,*ale kdo přehlíží kárání, zavádí druhé na scestí. 18  Kdo zakrývá svou nenávist, je lhář,+a kdo šíří pomluvy, je hlupák. 19  Kdo moc mluví, nevyhne se provinění,+ale rozumný člověk své rty ovládá.+ 20  Jazyk dobrého člověka je jako ryzí stříbro,+ale srdce špatného člověka za moc nestojí. 21  Rty dobrého člověka sytí* mnohé,+ale hlupáci umírají, protože nemají rozum.*+ 22  Jehovovo požehnání obohacuje+a on k němu nepřidává žádnou bolest.* 23  Chovat se hanebně je pro hlupáka jako hra,ale člověk s dobrým úsudkem* usiluje o moudrost.+ 24  Čeho se špatný člověk bojí, to se mu stane,ale touhy dobrých lidí se naplní.+ 25  Když se přežene vichřice, špatný člověk už není,+ale dobrý člověk má trvalé základy.+ 26  Jako ocet pro zuby a dým pro oči,takový je lenoch pro toho, kdo ho zaměstnává.* 27  Bázeň před Jehovou prodlužuje život,+ale roky špatných lidí budou zkráceny.+ 28  Očekávání* dobrých lidí přináší radost,+ale naděje špatných lidí zanikne.+ 29  Jehovova cesta* je pevností pro bezúhonného,+ale pro ničemy znamená zkázu.+ 30  Dobrý člověk nikdy nepadne,+ale špatní lidé už na zemi žít nebudou.+ 31  Ústa dobrého člověka plodí moudrost,ale zvrácený jazyk bude vyříznut. 32  Rty dobrého člověka vědí, co je příjemné,ale ústa špatných lidí jsou zvrácená.

Poznámky

Nebo „spravedlnost“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „spravedlivého“, zde i v dalších verších v kapitole.
Dosl. „přijímá přikázání“.
Nebo „křiví své cesty“.
Dosl. „srdce“.
Nebo možná „je na cestě k životu“.
Nebo „vedou“.
Dosl. „srdce“.
Nebo „trápení, těžkosti“.
Nebo „rozlišovací schopností“.
Nebo „posílá“.
Nebo „naděje“.
Nebo „způsob jednání“.