Ozeáš 6:1–11

  • Výzva k návratu k Jehovovi (1–3)

  • Pomíjivá láska lidu (4–6)

    • Věrná láska je lepší než oběti (6)

  • Hanebné jednání lidu (7–11)

6  „Pojďte, vraťme se k Jehovovi. Roztrhal nás na kusy,+ ale uzdraví nás,bil nás, ale ováže naše rány.   Po dvou dnech nás oživí. Třetí den nás pozvednea budeme před ním žít.   Budeme Jehovu znát, budeme se usilovně snažit ho poznávat. Jeho příchod je jistý jako úsvit. Přijde k nám jako liják,jako jarní déšť, který prosycuje zemi.“   „Co s tebou mám dělat, Efrajime? Co s tebou mám dělat, Judo? Vždyť vaše věrná láska je jako ranní mlha,jako rosa, která rychle zmizí.   Proto vás budu srážet prostřednictvím proroků,+budu vás zabíjet slovy svých úst.+ A rozsudky nad vámi budou zářit jako světlo.+   Radost mi dělá věrná láska,* ne oběti,a poznání Boha spíš než zápalné oběti.+   Ale vy, jako pouzí lidé, jste porušili smlouvu.+ Ve své zemi jste mě zradili.   Gilead je město zločinců,+plné krvavých stop.+   Kněží jsou jako bandy lupičů, které číhají na svou oběť. Vraždí na cestě do Šekemu,+jejich jednání je hanebné. 10  V izraelském domě jsem viděl něco hrozného. Efrajim se tam dopouští prostituce.+ Izrael se poskvrnil.+ 11  Pro tebe, Judo, je stanoven čas žně,kdy shromáždím zpět zajatce ze svého lidu.“+

Poznámky

Nebo „milosrdenství“.