Evangelium podle Matouše 2:1–23

  • Návštěva astrologů (1–12)

  • Útěk do Egypta (13–15)

  • Herodes zabíjí malé chlapce (16–18)

  • Návrat do Nazaretu (19–23)

2  Ježíš se narodil v Betlémě+ v Judeji za dnů krále Heroda.*+ Tehdy přišli do Jeruzaléma astrologové* z východu  a ptali se: „Kde je ten narozený král Židů?+ Když jsme byli na východě, viděli jsme jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“*  Když to uslyšel král Herodes, znepokojil se a celý Jeruzalém s ním.  Svolal všechny přední kněze a znalce Zákona a vyptával se jich, kde se má narodit Kristus.*  Odpověděli mu: „V Betlémě+ v Judeji. Prostřednictvím proroka totiž bylo napsáno:  ‚A ty, Betléme v judské zemi, rozhodně nejsi mezi judskými vladaři nejméně významný, protože z tebe vyjde vládce, který bude pastýřem mého lidu Izraele.‘“+  Tehdy Herodes tajně povolal astrology a zjistil od nich, kdy přesně se hvězda objevila.  Potom je poslal do Betléma a řekl jim: „Jděte a důkladně po tom malém dítěti pátrejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu také mohl jít poklonit.“  Astrologové si krále vyslechli a vydali se na cestu. A hvězda, kterou viděli, když byli na východě,+ šla před nimi a nakonec se zastavila nad místem, kde bylo dítě. 10  Když to* uviděli, měli nesmírnou radost. 11  Vešli do domu, a když viděli malé dítě s jeho matkou Marií, poklekli a poklonili se mu. Otevřeli také své pokladnice a předložili mu dary: zlato, kadidlovou pryskyřici a myrhu. 12  Protože ale od Boha dostali ve snu varování,+ aby se nevraceli k Herodovi, odcestovali do své země jinudy. 13  Když odešli, Josefovi se ve snu objevil Jehovův* anděl+ a řekl mu: „Vstaň, vezmi dítě a jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Herodes totiž bude po dítěti pátrat, aby ho zabil.“ 14  Josef tedy vstal, ještě v noci vzal dítě a jeho matku a vydal se s nimi do Egypta. 15  Zůstal tam až do Herodovy smrti. Tak se splnilo to, co řekl Jehova* prostřednictvím svého proroka: „Povolal jsem svého syna z Egypta.“+ 16  Když Herodes zjistil, že ho astrologové přelstili, velmi se rozzuřil a dal v Betlémě a celém okolí zabít všechny chlapce ve věku do dvou let. Vycházel při tom z časového údaje, který zjistil od astrologů.+ 17  Tehdy se splnilo to, co bylo řečeno prostřednictvím proroka Jeremjáše: 18  „V Ramě byl slyšet křik – pláč a velké bědování. To Ráchel+ oplakávala své děti a nechtěla se nechat utěšit, protože už nejsou.“+ 19  Když Herodes zemřel, v Egyptě se Josefovi ve snu objevil Jehovův* anděl+ 20  a řekl mu: „Vstaň, vezmi dítě a jeho matku a jdi do izraelské země, protože ti, kdo usilovali o život dítěte, už jsou mrtví.“ 21  Josef tedy vstal, vzal dítě a jeho matku a vrátil se do izraelské země. 22  Ale když se doslechl, že po Herodovi kraluje v Judeji jeho syn Archelaos, bál se tam jít. Když navíc od Boha dostal ve snu varování,+ odešel do Galileje.+ 23  Usadil se tam ve městě Nazaretu,+ aby se splnilo to, co bylo řečeno prostřednictvím proroků: „Bude nazýván Nazaretský.“*+

Poznámky

Tj. Heroda Velikého.
Nebo „mágové“.
Nebo „vzdát mu poctu“.
Nebo „Mesiáš, Pomazaný“.
Dosl. „hvězdu“.
Pravděpodobně z hebr. výrazu pro „výhonek“.