Malachiáš 4:1–6

  • Před Jehovovým dnem přijde Elijáš (1–6)

    • „Bude zářit slunce spravedlnosti“ (2)

4  „Přichází totiž den, který hoří jako pec.+ Všichni troufalí a všichni, kdo jednají zkaženě, budou jako strniště. Den, který přichází, je pohltí,“ říká Jehova, Bůh vojsk, „a nezůstane po nich kořen ani větev.  Ale vám, kdo máte úctu* k mému jménu, bude zářit slunce spravedlnosti a jeho paprsky* vás budou uzdravovat a budete poskakovat jako vykrmená telata.“  „A v den, kdy budu jednat, pošlapete zkažené lidi, budou jako prach pod vašimi chodidly,“ říká Jehova, Bůh vojsk.  „Pamatujte na zákon mého služebníka Mojžíše, na předpisy a soudcovská rozhodnutí, které jsem mu dal na Chorebu pro celý Izrael.+  Než přijde ten velký a strach nahánějící Jehovův den,+ pošlu vám proroka Elijáše.+  Způsobí, že srdce otců budou jako srdce synů+ a srdce synů budou jako srdce otců,* abych při svém příchodu nemusel udeřit zemi a zničit ji.“*

Poznámky

Dosl. „bázeň“.
Dosl. „křídla“.
Nebo „obrátí srdce otců zpět k synům a srdce synů zpět k otcům“.
Nebo „zasvětit ji zničení“. Viz heslo Zasvětit zničení ve Slovníčku pojmů.