Malachiáš 3:1–18

 • Pravý Pán přichází očistit svůj chrám (1–5)

  • Posel smlouvy (1)

 • Povzbuzení k návratu k Jehovovi (6–12)

  • Jehova se nemění (6)

  • „Vraťte se ke mně, a já se vrátím k vám“ (7)

  • Přineste všechny desátky, a Jehova vylije požehnání (10)

 • Ten, kdo jedná správně, a ten, kdo jedná špatně (13–18)

  • Před Bohem se píše pamětní kniha (16)

  • Rozdíl mezi tím, kdo jedná správně a kdo jedná špatně (18)

3  „Vysílám svého posla a ten přede mnou pročistí* cestu.+ A náhle přijde do svého chrámu pravý Pán,+ kterého hledáte, a přijde i posel smlouvy, na kterého se těšíte. Rozhodně přijde,“ říká Jehova, Bůh vojsk.  „Kdo ale snese den jeho příchodu a kdo obstojí, až se objeví? Vždyť bude jako oheň taviče* a jako louh*+ pradlářů.  Usedne jako tavič, jako ten, kdo přečišťuje stříbro,+ a přečistí syny Leviho. Zbaví je nečistot, jako se to dělá se zlatem a stříbrem, a stanou se lidem, který předkládá oběti Jehovovi v bezúhonnosti.*  Oběti Judy a Jeruzaléma pak budou Jehovovi příjemné jako v dřívějších dobách, jako v dávných letech.+  Přijdu vás soudit a rychle usvědčím kouzelníky,+ cizoložníky, ty, kdo křivě přísahají,+ ty, kdo okrádají najaté dělníky+ a utlačují vdovy a děti bez otce,*+ a ty, kdo nechtějí pomáhat* cizincům.+ Takoví lidé přede mnou nemají bázeň,“ říká Jehova, Bůh vojsk.  „Vždyť já jsem Jehova, neměním se.*+ Proto jste vy, synové Jákoba, ještě nebyli zničeni.  Ode dnů svých předků jste se odchylovali od mých předpisů a nedodržovali je.+ Vraťte se ke mně, a já se vrátím k vám,“+ říká Jehova, Bůh vojsk. Ale vy se ptáte: „Jak se máme vrátit?“  „Může pouhý člověk okrádat Boha? Ale vy mě okrádáte.“ Ptáte se: „Jak jsme tě okradli?“ „Na desátcích a na příspěvcích.  Jste prokletí,* protože mě okrádáte – celý národ mě okrádá. 10  Přineste všechny desátky do zásobárny,+ ať je v mém domě jídlo.+ Vyzkoušejte mě v tom prosím,“ říká Jehova, Bůh vojsk, „a uvidíte, jestli vám neotevřu nebeská stavidla+ a nevyliji na vás tolik požehnání, že vám nebude nic chybět.“+ 11  „Pokárám kvůli vám škůdce, takže vám nezničí úrodu a vaše réva nebude neplodná,“+ říká Jehova, Bůh vojsk. 12  „Všechny národy vás prohlásí za šťastné,+ protože se stanete zemí potěšení,“ říká Jehova, Bůh vojsk. 13  „Vaše slova proti mně jsou silná,“ říká Jehova. Ale vy se ptáte: „Co proti tobě říkáme?“+ 14  „Říkáte: ‚Sloužit Bohu nemá cenu.+ Co z toho máme, že dodržujeme své závazky vůči Jehovovi, Bohu vojsk, a že před ním chodíme sklesle? 15  Proto teď považujeme troufalé lidi za šťastné a ty, kdo jednají zkaženě, za úspěšné.+ Zkouší Boha a nic se jim nestane.‘“ 16  Tehdy spolu mluvili ti, kdo se bojí Jehovy, jeden s druhým, a Jehova pozorně naslouchal. A psala se před ním pamětní kniha+ pro ty, kdo se bojí Jehovy a myslí na* jeho jméno.+ 17  „A ti budou moji,“+ říká Jehova, Bůh vojsk, „v den, kdy z nich udělám svůj zvláštní majetek.*+ A budu mít s nimi soucit, jako má otec soucit se svým poslušným synem.+ 18  A znovu uvidíte rozdíl mezi tím, kdo jedná správně* a kdo jedná špatně,+ mezi tím, kdo Bohu slouží a kdo mu neslouží.“

Poznámky

Nebo „připraví“.
Nebo „oheň, který přečišťuje kov“.
Nebo „mýdlo“.
Nebo „ve spravedlnosti“.
Nebo „upírají práva“.
Nebo „sirotky“.
Nebo „nezměnil jsem se“.
Nebo možná „kletbou mě proklínáte“.
Nebo „hluboce uvažují o“, nebo možná „váží si“.
Nebo „vzácné vlastnictví“.
Nebo „spravedlivým“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.