Kolosanům 2:1–23

  • Boží posvátné tajemství – Kristus (1–5)

  • Pozor na podvodníky (6–15)

  • Skutečností je Kristus (16–23)

2  Chci totiž, abyste věděli, jak velký boj vedu za vás a za ty v Laodiceji+ i za všechny, kdo mě osobně neviděli.*  Chci, aby to povzbudilo jejich srdce,+ aby byli harmonicky spojeni v lásce+ a aby měli veškeré bohatství vyplývající z porozumění, kterým jsou si naprosto jistí, a získali přesné poznání Božího posvátného tajemství, tedy Krista.+  V něm jsou skryté všechny poklady moudrosti a poznání.+  Říkám to proto, aby vás nikdo neoklamal přesvědčivými argumenty.  Přestože nejsem fyzicky přítomný, v duchu jsem s vámi a raduji se, když vidím, že je u vás pořádek+ a máte pevnou víru v Krista.+  Jak jste tedy přijali Krista Ježíše, Pána, tak žijte* v jednotě s ním,  buďte v něm zakořeněni a na něm budováni+ a buďte upevňováni ve víře,+ jak jste se učili, a neustále děkujte Bohu.+  Dávejte si pozor, aby vás nikdo neodvedl jako zajatce* prostřednictvím filozofie a prázdného podvodu,+ které jsou založené na lidských tradicích, na základních principech tohoto světa, a ne na Kristu.  Vždyť je to on, v kom je ztělesněná* veškerá plnost božské podstaty.+ 10  A tak jste jeho prostřednictvím získali plnost i vy – prostřednictvím toho, kdo je hlavou veškeré vlády a moci.+ 11  Jako jeho následovníci jste byli také obřezáni ne obřízkou, kterou provádějí lidé, ale Kristovou obřízkou,+ svlečením hříšného těla.+ 12  Byli jste s ním totiž pohřbeni v jeho křtu+ a jako jeho následovníci jste s ním byli také oživeni+ díky tomu, že jste uvěřili v mocné působení Boha, který ho vzkřísil z mrtvých.+ 13  I když jste byli mrtví kvůli svým hříchům a neobřezanému tělu, Bůh vás spolu s ním oživil.+ Laskavě nám odpustil všechny naše hříchy+ 14  a vymazal* ručně psaný doklad,+ který se skládal z výnosů+ a svědčil proti nám.+ Odstranil ho tím, že ho přibil na mučednický kůl.*+ 15  Obnažil vlády a moci a veřejně je vystavil, když je prostřednictvím mučednického kůlu* vedl jako poražené+ v triumfálním průvodu. 16  Ať vás tedy nikdo nesoudí kvůli jídlu a pití+ nebo kvůli nějakému svátku nebo novoluní+ nebo sabatu.+ 17  To všechno bylo stínem budoucích věcí,+ ale skutečností je Kristus.+ 18  Ať vás nepřipraví o cenu+ nikdo, kdo si libuje ve falešné pokoře a v uctívání andělů* a „staví na“* tom, co viděl. Takový člověk se bezdůvodně pyšní svým tělesným smýšlením 19  a nedrží se hlavy+ – toho, skrze něhož celé tělo dostává, co potřebuje, je harmonicky spojeno klouby a vazy a roste tak, jak působí Bůh.+ 20  Pokud jste spolu s Kristem zemřeli vzhledem k základním principům tohoto světa,+ proč žijete tak, jako byste stále byli částí světa, a dál se podřizujete výnosům+ 21  „Na to nesahej, to neochutnávej a toho se nedotýkej“? 22  Vždyť tyto výnosy se týkají toho, co se spotřebuje a zanikne, a jsou to lidské příkazy a nauky.+ 23  I když se jeví jako moudré, jde o svévolný způsob uctívání a falešnou pokoru, tvrdé zacházení s tělem,+ a vůbec nepomáhají v boji s tělesnými touhami.

Poznámky

Dosl. „neviděli můj obličej v těle“.
Dosl. „choďte“.
Nebo „svou kořist“.
Dosl. „tělesně přebývá“.
Dosl. „setřel“.
Nebo možná „Krista“.
Nebo „v tom, že uctívá Boha jako andělé“.
Citováno z pohanských mystických (zasvěcovacích) obřadů.