Jeremjáš 45:1–5

  • Jehovovo poselství pro Baruka (1–5)

45  Ve čtvrtém roce vlády judského krále Jehojakima,+ syna Josijáše, v době, kdy Nerijášův syn Baruk+ zapisoval do knihy to, co mu diktoval prorok Jeremjáš,+ předal Jeremjáš Barukovi tato slova:  „Toto říká Jehova, Bůh Izraele, o tobě, Baruku:  ‚Říkáš: „Běda mi, Jehova k mé bolesti přidal smutek! Už jsem ze svého vzdychání unavený a nenacházím klid.“‘  Řekni mu: ‚Toto říká Jehova: „Co jsem vybudoval, to bořím, a co jsem zasadil, vytrhávám i s kořeny – celou zemi.+  Ale ty pro sebe hledáš* velké věci. Přestaň s tím.“‘ ‚Přivádím totiž neštěstí na všechny lidi,‘*+ prohlašuje Jehova, ‚ale tobě dám tvůj život jako kořist,* ať půjdeš kamkoli.‘“+

Poznámky

Nebo „usiluješ o, očekáváš“.
Dosl. „všechno tělo“.
Nebo „zachráním život“.