Jeremjáš 43:1–13

  • Lidé neposlechli a jdou do Egypta (1–7)

  • Jehova promluvil v Egyptě k Jeremjášovi (8–13)

43  Když Jeremjáš všemu lidu oznámil všechno, co řekl Jehova, jejich Bůh, každé slovo, se kterým ho Jehova, jejich Bůh, za nimi poslal,  Azarjáš, syn Hošajáše, Jochanan,+ syn Kareacha, a všichni troufalí muži řekli Jeremjášovi: „To, co říkáš, je lež! Jehova, náš Bůh, tě neposlal, abys nám řekl: ‚Nechoďte do Egypta a neusazujte se tam.‘  Štve tě proti nám Nerijášův syn Baruk.+ Chce, abychom padli do rukou Chaldejců a oni nás pobili nebo vzali do vyhnanství v Babyloně.“+  A tak Jochanan, syn Kareacha, ani nikdo z vojenských velitelů a ze všeho lidu neposlechli Jehovův hlas, že mají zůstat v Judsku.  Jochanan, syn Kareacha, a všichni vojenští velitelé s sebou vzali všechny zbývající z Judy, kteří se ze všech národů, kam byli rozehnáni, vrátili, aby se usadili v Judsku.+  Vzali muže, ženy, děti, královy dcery a každého, koho velitel stráže Nebuzaradan+ nechal u Gedaljáše,+ syna Achikama,+ syna Šafana,+ a také proroka Jeremjáše a Nerijášova syna Baruka.  Neposlechli Jehovův hlas a šli do Egypta. Došli až do Tachpanchesu.+  V Tachpanchesu Jehova promluvil k Jeremjášovi:  „Vezmi velké kameny a před očima židovských mužů je schovej do malty v cihlové terase, která je u vchodu do faraonova paláce* v Tachpanchesu. 10  Pak jim řekni: ‚Toto říká Jehova, Bůh vojsk, Bůh Izraele: „Posílám pro babylonského krále Nebukadnecara,* svého sluhu,+ a jeho trůn umístím přímo nad těmi kameny, které jsem schoval, a on nad nimi roztáhne svůj královský stan.+ 11  Přitáhne a zaútočí na Egypt.+ Kdo je určený pro smrtelnou nemoc, zemře na smrtelnou nemoc, kdo je určený pro zajetí, půjde do zajetí, a kdo je určený pro meč, padne mečem.+ 12  Zapálím chrámy* egyptských bohů+ a on je spálí a jejich bohy odvede do zajetí. Zahalí se do egyptské země, jako se pastýř halí do svého oděvu, a odejde odtamtud v pokoji.* 13  Rozbije sloupy* Bet-šemeše,* který je v Egyptě, a chrámy* egyptských bohů vypálí.“‘“

Poznámky

Dosl. „domu“.
Dosl. „Nebukadrecara“.
Dosl. „domy“.
Nebo „bez újmy“.
Nebo „obelisky“.
Nebo „domu (chrámu) slunce“, tj. Heliopole.
Dosl. „domy“.