Jeremjáš 38:1–28

  • Jeremjáše hodili do nádrže (1–6)

  • Ebed-melek Jeremjáše zachraňuje (7–13)

  • Jeremjáš vyzývá Sedekjáše, aby se vzdal (14–28)

38  Šefatjáš, syn Mattana, Gedaljáš, syn Pašchura, Jukal,+ syn Šelemjáše, a Pašchur,+ syn Malkijáše, slyšeli, co Jeremjáš říkal všemu lidu:  „Toto říká Jehova: ‚Kdo zůstane v tomto městě, zemře mečem, hladem a morem.+ Ale kdo se vzdá* Chaldejcům, zůstane naživu. Svůj život získá jako kořist* a bude žít.‘+  Toto říká Jehova: ‚Toto město bude určitě vydáno vojsku babylonského krále a on ho dobude.‘“+  Knížata řekla králi: „Dej prosím toho muže usmrtit.+ Vždyť tím, co říká, oslabuje morálku* vojáků, kteří ve městě zůstali, i všeho lidu. Ten muž neusiluje o pokoj tohoto lidu, ale o jeho neštěstí.“  Král Sedekjáš odpověděl: „Je ve vašich rukou, vždyť král nemůže udělat nic, aby vás zastavil.“  A tak Jeremjáše vzali a hodili ho do nádrže na vodu,* která patřila královu synu Malkijášovi a byla na nádvoří Stráže.+ Spustili ho dolů po provazech. V nádrži nebyla voda, jen bahno, a Jeremjáš začal do bahna zapadat.  O tom, že dali Jeremjáše do nádrže na vodu, se doslechl Etiopan Ebed-melek,+ eunuch,* který sloužil v králově domě.* Král právě seděl v Benjamínově bráně,+  a tak Ebed-melek vyšel z králova domu* a promluvil k němu:  „Můj pane a králi, ti muži udělali proroku Jeremjášovi něco zlého! Hodili ho do nádrže a on tam zemře hladem. Vždyť ve městě už není žádný chleba.“+ 10  Král pak Etiopanu Ebed-melekovi přikázal: „Vezmi si odsud 30 mužů a vytáhni proroka Jeremjáše z té nádrže, dřív než zemře.“ 11  A tak s sebou Ebed-melek vzal muže a šel do králova domu* do prostoru pod pokladnicí+ a vzal odtamtud staré hadry a opotřebované kusy látek a spustil je po provazech Jeremjášovi do nádrže. 12  Pak mu Etiopan Ebed-melek řekl: „Vlož si prosím ty hadry a kusy látek pod provazy do podpaží.“ Jeremjáš to udělal 13  a oni ho za ty provazy vytáhli a dostali ho z nádrže ven. A Jeremjáš zůstal na nádvoří Stráže.+ 14  Král Sedekjáš pak poslal pro proroka Jeremjáše, aby za ním přišel ke třetímu vchodu v Jehovově domě. A král Jeremjášovi řekl: „Chci se tě na něco zeptat. Nic přede mnou netaj.“ 15  Jeremjáš Sedekjášovi odpověděl: „Když ti to řeknu, určitě mě dáš zabít. A když ti poradím, neposlechneš mě.“ 16  Král Sedekjáš tedy Jeremjášovi tajně přísahal: „Jakože žije Jehova, který nám dal život, nedám tě zabít a nevydám tě do rukou mužů, kteří ti usilují o život.“ 17  Jeremjáš na to Sedekjášovi řekl: „Toto říká Jehova, Bůh vojsk, Bůh Izraele: ‚Pokud se vzdáš* knížatům babylonského krále, zachráníš si život a toto město nebude vypáleno. Zachráníš si život ty i tvoje domácnost.+ 18  Pokud se ale knížatům babylonského krále nevzdáš,* toto město bude vydáno do rukou Chaldejců a oni ho vypálí.+ A ani ty jim neunikneš.‘“+ 19  Král Sedekjáš Jeremjášovi řekl: „Bojím se Židů, kteří přeběhli k Chaldejcům. Kdybych jim byl vydán do rukou, zacházeli by se mnou krutě.“ 20  Ale Jeremjáš řekl: „Nebudeš jim vydán. Poslechni prosím Jehovův hlas v tom, co ti říkám, a bude se ti dobře dařit a budeš dál žít. 21  Ale pokud se odmítneš vzdát,* Jehova mi odhalil toto: 22  Všechny ženy, které zůstaly v domě* judského krále, budou odvedeny ke knížatům babylonského krále+ a budou říkat: ‚Muži, kterým jsi důvěřoval,* tě oklamali a přemohli.+ Nechali tvé nohy zapadnout do bahnaa teď se stáhli a odvrátili se od tebe.‘ 23  A všechny tvé manželky a tvé syny odvedou k Chaldejcům a ani ty jim neunikneš. Zmocní se tě babylonský král+ a toto město bude kvůli tobě vypáleno.“+ 24  Sedekjáš na to Jeremjášovi řekl: „Ať se o těchhle věcech nikdo nedozví, jinak zemřeš. 25  A pokud se knížata doslechnou, že jsem s tebou mluvil, a přijdou za tebou a budou se tě vyptávat: ‚Řekni nám prosím, co jsi řekl králi. Nic před námi netaj, a nedáme tě zabít.+ Co ti říkal král?‘, 26  odpověz jim: ‚Žádal jsem krále, aby mě neposílal zpátky do Jehonatanova domu, abych tam nezemřel.‘“+ 27  Když za nějakou dobu přišla k Jeremjášovi všechna knížata a vyptávala se ho, řekl jim všechno, co mu přikázal král. A tak mu už nic dalšího neřekli, protože ten rozhovor nikdo neslyšel. 28  Až do dne, kdy byl Jeruzalém dobyt, zůstal Jeremjáš na nádvoří Stráže.+ V době, kdy byl Jeruzalém dobyt, tam pořád ještě byl.+

Poznámky

Dosl. „vyjde k“.
Nebo „zachrání si život“.
Dosl. „ruce“.
Nebo „cisterny“.
Nebo „dvorní úředník“.
Nebo „paláci“.
Nebo „paláce“.
Nebo „paláce“.
Dosl. „vyjdeš ke“.
Dosl. „nevyjdeš k [nim]“.
Dosl. „vyjít“.
Nebo „kteří s tebou byli v míru“.
Nebo „paláci“.