Jeremjáš 24:1–10

  • Dobré a špatné fíky (1–10)

24  Potom co babylonský král Nebukadnecar* odvedl z Jeruzaléma do vyhnanství judského krále Jekonjáše,*+ syna Jehojakima,+ spolu s judskými knížaty, řemeslníky a kováři* a přivedl je do Babylonu,+ mi Jehova ukázal dva koše fíků postavené před Jehovovým chrámem.  V jednom koši byly velmi dobré fíky, jako bývají rané fíky, a ve druhém koši byly velmi špatné fíky, tak špatné, že se nedaly jíst.  Pak se mě Jehova zeptal: „Co vidíš, Jeremjáši?“ Odpověděl jsem: „Fíky. Ty dobré jsou velmi dobré, ale ty špatné jsou velmi špatné, tak špatné, že se nedají jíst.“+  Potom ke mně Jehova promluvil:  „Toto říká Jehova, Bůh Izraele: ‚Jako na tyto dobré fíky, tak se budu příznivě dívat na judské vyhnance, které jsem poslal z tohoto místa do země Chaldejců.  Budu na ně dohlížet, aby se jim dobře dařilo, a přivedu je zpátky do této země.+ Vybuduji je a nestrhnu, zasadím je a nevykořením.+  A dám jim takové srdce, aby mě znali, aby věděli, že já jsem Jehova.+ Budou mým lidem a já budu jejich Bohem,+ protože se ke mně vrátí celým srdcem.+  Ale jako se špatnými fíky, které jsou tak špatné, že se nedají jíst,‘+ říká Jehova, ‚tak naložím s judským králem Sedekjášem,+ jeho knížaty, zbývajícími obyvateli Jeruzaléma, kteří zůstali v této zemi, i s těmi, kteří bydlí v Egyptě.+  Přivedu na ně neštěstí a udělám z nich něco děsivého pro všechna království na zemi.+ Na všech místech, kam je rozeženu,+ je vystavím pohaně a posměchu a lidé se o nich budou zmiňovat v příslovích a při proklínání.+ 10  A pošlu na ně meč,+ hlad a mor,+ dokud nevymřou ze země, kterou jsem dal jim a jejich předkům.‘“

Poznámky

Dosl. „Nebukadrecar“.
Také zvaného Jehojakin a Konjáš.
Nebo možná „staviteli opevnění“.