Jeremjáš 13:1–27

  • Zničený lněný pás (1–11)

  • Džbány na víno budou roztříštěny (12–14)

  • Nenapravitelné Judsko půjde do vyhnanství (15–27)

    • „Dokáže Kušita změnit svou kůži?“ (23)

13  Jehova mi řekl toto: „Jdi a kup si lněný pás. Uvaž si ho přes boky, ale nenamáčej ho do vody.“  A tak jsem si koupil pás, jak mi Jehova řekl, a uvázal jsem si ho přes boky.  Jehova ke mně promluvil podruhé:  „Vezmi pás, který sis koupil a který nosíš, vstaň a jdi k Eufratu a tam ho schovej ve skalní rozsedlině.“  Šel jsem tedy a schoval ho u Eufratu, jak mi Jehova přikázal.  O mnoho dnů později mi ale Jehova řekl: „Vstaň, jdi k Eufratu a vezmi odtamtud pás, který jsem ti tam přikázal schovat.“  A tak jsem šel k Eufratu a pás jsem vykopal. Když jsem ho vzal z místa, kde jsem ho schoval, zjistil jsem, že je zničený. Byl úplně k ničemu.  Potom ke mně Jehova promluvil:  „Jehova říká toto: ‚Stejně tak zničím pýchu Judska a nesmírnou pýchu Jeruzaléma.+ 10  Tento zlý lid, který odmítá poslouchat má slova,+ který se zatvrzele řídí vlastním srdcem+ a který stále chodí za jinými bohy, slouží jim a klaní se jim, dopadne přesně jako tento pás, který je úplně k ničemu.‘ 11  ‚Vždyť jako lne pás k bokům muže, tak jsem způsobil, že celý izraelský dům i celý judský dům přilnuly ke mně,‘ prohlašuje Jehova, ‚aby byli mým lidem,+ jménem, chválou a ozdobou. Ale oni neposlouchali.‘+ 12  Předej jim také tuto zprávu: ‚Jehova, Bůh Izraele, říká toto: „Každý velký džbán se plní vínem.“‘ A oni ti odpoví: ‚Copak nevíme, že každý velký džbán se plní vínem?‘ 13  Pak jim řekni: ‚Jehova říká toto: „Všechny obyvatele této země, krále, kteří sedí na Davidově trůnu, kněze a proroky a všechny obyvatele Jeruzaléma naplním opilostí.+ 14  A roztříštím je jednoho o druhého, otce i syny,“ prohlašuje Jehova.+ „Neprojevím soucit a nepocítím lítost, nesmiluji se nad nimi. Nic mi nezabrání je zničit.“‘+ 15  Poslouchejte, dávejte pozor. Nebuďte pyšní, vždyť promluvil Jehova. 16  Vzdejte slávu Jehovovi, svému Bohu,dřív než způsobí tmu,dřív než vaše nohy za šera klopýtnou na horách. Budete doufat ve světlo,ale on ho změní na hlubokou tmu,udělá z něj hustou temnotu.+ 17  A pokud odmítnete naslouchat,budu kvůli vaší pýše potají plakat. Budu prolévat slzy, z očí mi potečou proudy slz,+protože Jehovovo stádo+ bude odvedeno do zajetí. 18  Řekni králi a královně matce:*+ ‚Sedněte si níž,vždyť vaše krásná koruna vám spadne z hlavy.‘ 19  Města na jihu jsou uzavřená,* nemá je kdo otevřít. Celé Judsko bylo vzato do vyhnanství, byli odvedeni úplně všichni.+ 20  Zvedni* oči a podívej se na ty, kdo přichází ze severu.+ Kde je stádo, které ti bylo svěřeno, tvé krásné ovce?+ 21  Co řekneš, až tě přijdou potrestat ti,které jsi měl od začátku za své blízké přátele?+ Nezachvátí tě bolesti, jaké má rodící žena?+ 22  A když si v srdci řekneš: ‚Proč mě tyhle věci postihly?‘,+tak věz, že je to kvůli tvému velkému provinění. Proto ti svlékli šaty+ a na tvých patách se dopouštěli násilí. 23  Dokáže Kušita* změnit svou kůži nebo levhart své skvrny?+ Pokud ano, pak vy dokážete konat dobro,vy, kdo jste vycvičení v páchání zla. 24  Rozptýlím vás tedy jako slámu, kterou odnáší pouštní vítr.+ 25  To je tvůj* úděl, podíl, který jsem ti vyměřil,“ prohlašuje Jehova,„protože jsi na mě zapomněl+ a důvěřuješ lžím.+ 26  Proto ti zvednu šaty přes obličeja bude vidět tvoje hanba,+ 27  tvá nevěra*+ a chtivé řehtání,tvá oplzlá* prostituce. Na kopcích i na políchjsem viděl tvé odporné chování.+ Běda ti, Jeruzaléme! Jak dlouho ještě budeš nečistý?“+

Poznámky

Nebo „paní“.
Nebo „obležená“.
Tato slova jsou možná určená Jeruzalému.
Nebo „Etiopan“.
Vztahuje se na Jeruzalém.
Nebo „cizoložství“.
Nebo „nestoudná“.