Efezanům 6:1–24

  • Rady pro děti a rodiče (1–4)

  • Rady pro otroky a pány (5–9)

  • Úplná výzbroj od Boha (10–20)

  • Závěrečné pozdravy (21–24)

6  Děti, poslouchejte své rodiče,+ jak si to přeje Pán,* protože je to správné.  „Měj v úctě svého otce a matku“+ je první přikázání spojené se slibem:  „Aby se ti dobře dařilo a abys dlouho žil na zemi.“  Otcové, nedrážděte své děti,+ ale vychovávejte je tak, že je budete poučovat*+ a usměrňovat* v souladu s Jehovovou* vůlí.+  Otroci, poslouchejte své pozemské* pány,+ jako posloucháte Krista, s bázní a chvěním a s upřímným srdcem.  Nedělejte to, jen když vás někdo vidí, jen proto, abyste se zalíbili lidem,*+ ale jako Kristovi otroci, kteří konají Boží vůli celou duší.*+  Služte ochotně, jako byste sloužili Jehovovi,*+ a ne lidem.  Vždyť víte, že každý, kdo udělá něco dobrého, ať je otrok, nebo svobodný, dostane za to odměnu od Jehovy.*+  A vy, páni, s nimi zacházejte stejně a nevyhrožujte jim, protože víte, že oni i vy máte stejného Pána v nebesích+ a ten nikomu nenadržuje. 10  Nakonec, získávejte sílu+ od Pána, z jeho obrovské moci. 11  Oblečte si úplnou výzbroj+ od Boha, abyste se dokázali postavit Ďáblovým nástrahám,* 12  protože nebojujeme*+ proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti mocem, proti vládcům tohoto temného světa, proti zlým duchovním silám+ v nebeských místech. 13  Proto na sebe vezměte úplnou výzbroj od Boha,+ abyste se ve zlém dni dokázali postavit na odpor, a až všechno vykonáte, pevně stát. 14  Stůjte proto pevně: Buďte přepásáni opaskem pravdy,+ mějte na sobě pancíř správného jednání*+ 15  a nohy mějte obuté připraveností oznamovat dobrou zprávu o pokoji.+ 16  Kromě toho všeho uchopte velký štít víry,+ kterým budete moct uhasit všechny ohnivé šípy* toho zlého.+ 17  Vezměte si také přilbu záchrany+ a meč ducha, tedy Boží slovo,+ 18  a při každé příležitosti se pod působením ducha modlete+ každým druhem modlitby+ a úpěnlivé prosby. Buďte proto bdělí a stále úpěnlivě proste za všechny svaté. 19  Modlete se i za mě, aby mi byla dána správná slova, když promluvím, a já mohl odvážně* oznamovat posvátné tajemství dobré zprávy,+ 20  pro kterou jednám jako vyslanec+ v řetězech, abych o ní mohl mluvit s odvahou, tak jak bych měl. 21  Tychikos,+ milovaný bratr a věrný služebník v Pánu, vám povypráví, co dělám a jak se mi daří.+ 22  Posílám ho k vám právě proto, abyste věděli, jak se máme, a aby vás povzbudil. 23  Přeji bratrům, ať od Boha, Otce, a Pána Ježíše Krista dostávají pokoj a lásku spojenou s vírou. 24  Ať je nezasloužená laskavost se všemi, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista nehynoucí láskou.

Poznámky

Nebo „v Pánu“.
Nebo „ukázňovat“.
Nebo „a napravovat, vést“, dosl. „a vkládáním mysli“.
Dosl. „tělesné“.
Dosl. „ne službou naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem“.
Nebo „lstivým skutkům“.
Dosl. „nezápasíme“.
Nebo „spravedlnosti“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „střely, šipky“.
Nebo „s volností řeči“.