Efezanům 3:1–21

  • Posvátné tajemství zahrnuje lidi z jiných národů (1–13)

    • Lidé z jiných národů jsou spoludědici s Kristem (6)

    • Boží věčný záměr (11)

  • Pavel se modlí za Efezany, aby úplně chápali pravdu (14–21)

3  Proto já, Pavel, vězeň+ pro Krista Ježíše ve prospěch vás, lidí z jiných národů...*  Určitě jste slyšeli, že mi kvůli vám bylo dáno správcovství+ Boží nezasloužené laskavosti,  tedy že mi bylo zjeveno posvátné tajemství, jak jsem o tom stručně napsal už dřív.  Když to čtete, můžete si uvědomit, že rozumím posvátnému tajemství+ o Kristu.  Minulým generacím nebylo toto tajemství odhaleno tak, jak teď bylo duchem zjeveno svatým apoštolům a prorokům,+  že totiž lidé z jiných národů, kteří jsou díky dobré zprávě v jednotě s Kristem Ježíšem, mají být spoludědici, částmi těla+ a podílníky na slibu spolu s námi.  Služebníkem tohoto tajemství jsem se stal z nezasloužené laskavosti, kterou mě Bůh obdaroval působením své moci.+  Tuto nezaslouženou laskavost jsem dostal já,+ menší než nejmenší ze všech svatých,+ abych oznamoval národům dobrou zprávu o Kristově nepředstavitelném bohatství  a abych všem vysvětloval, jak je spravováno posvátné tajemství,+ které bylo celé věky utajeno v Bohu, který stvořil všechno. 10  Bylo to proto, aby vlády a moci v nebeských místech teď prostřednictvím sboru+ poznaly Boží moudrost, která se projevuje mnoha rozmanitými způsoby.+ 11  Je to podle věčného záměru, který vytvořil ve spojitosti s Kristem,+ naším Pánem Ježíšem. 12  Jeho prostřednictvím a díky naší víře v něho můžeme mluvit bez zábran* a s důvěrou přistupovat k Bohu.+ 13  A tak vás prosím, abyste neklesali na mysli kvůli těžkostem, které snáším pro vás. Vždyť jsou k vaší slávě.+ 14  Proto klekám na kolena před Otcem, 15  kterému každá rodina v nebi i na zemi vděčí za své jméno. 16  Modlím se, ať vám podle bohatství své slávy dopřeje, abyste mocí jeho ducha zesílili v člověku, kterým jste uvnitř,+ 17  a aby díky vaší víře přebýval ve vašem srdci Kristus spolu s láskou.+ Kéž jste zakořenění+ a postavení na pevném základě,+ 18  abyste s ostatními svatými dokázali úplně pochopit, jaká je šířka a délka a výška a hloubka, 19  a poznat Kristovu lásku,+ která převyšuje poznání, a tak byli naplněni veškerou plností, kterou dává Bůh. 20  A tomu, kdo může svou mocí, která v nás působí,+ udělat nesrovnatelně víc než všechno, o co prosíme nebo na co pomyslíme,+ 21  patří sláva prostřednictvím sboru a Krista Ježíše po všechny generace a po celou věčnost. Amen.

Poznámky

Zdá se, že myšlenka pokračuje ve 14. verši.
Nebo „mít volnost řeči“.