Efezanům 2:1–22

  • Oživeni s Kristem (1–10)

  • Oddělující zeď zničena (11–22)

2  Kromě toho vás Bůh oživil, i když jste byli mrtví kvůli svým proviněním a hříchům.+  V nich jste kdysi žili* jako tento svět,*+ tak jak si přeje vládce nad mocí vzduchu,+ tedy ducha,+ který teď působí v synech neposlušnosti.  My všichni jsme se mezi nimi kdysi chovali podle svých tělesných tužeb+ a dělali jsme to, co chtělo naše tělo a myšlenky,+ a byli jsme přirozeně lidmi, kteří si zaslouží Boží hněv*+ tak jako ostatní.  Ale Bůh, který je bohatý v milosrdenství,+ nás velmi miloval,+ a proto  nás oživil spolu s Kristem, i když jsme byli mrtví kvůli proviněním+ – byli jste zachráněni díky nezasloužené laskavosti.  A jako následovníky Krista Ježíše nás spolu s ním oživil a posadil v nebeských místech,+  aby nám, kdo jsme v jednotě s Kristem Ježíšem, mohl v budoucích dobách* ve své dobrotě* ukázat nesrovnatelné bohatství své nezasloužené laskavosti.  Díky této nezasloužené laskavosti jste byli prostřednictvím víry zachráněni.+ Není to vaše zásluha, ale Boží dar.  Není to díky skutkům,+ aby nikdo neměl důvod se chlubit. 10  Jsme Boží dílo* a jako následovníci Krista Ježíše+ jsme byli stvořeni+ pro dobré skutky, které Bůh předem určil, abychom je dělali. 11  Proto pamatujte, že vy, původem* lidé z jiných národů, jste byli kdysi označováni za neobřezané těmi, kdo jsou označováni za obřezané, protože je obřezali lidé.* 12  Tehdy jste byli bez Krista, odděleni od izraelského státu, nebyli jste účastníky smluv o slibu+ a žili jste v tomto světě bez naděje a bez Boha.+ 13  Ale teď, když jste v jednotě s Kristem Ježíšem, jste se vy, kdo jste kdysi byli vzdálení, stali prostřednictvím Kristovy krve blízkými. 14  On nám totiž přinesl pokoj,+ on, který udělal ze dvou skupin jednu+ a zničil zeď, která je oddělovala.+ 15  Svým tělem zrušil nepřátelství, tedy Zákon s jeho přikázáními a výnosy, aby z těch dvou skupin, které jsou v jednotě s ním, udělal jednoho nového člověka+ a uzavřel mír 16  a aby prostřednictvím mučednického kůlu*+ úplně smířil s Bohem obojí lid spojený v jedno tělo, když svou smrtí ukončil nepřátelství.+ 17  Přišel a oznámil dobrou zprávu o pokoji vám, kteří jste byli vzdálení, i těm, kteří byli blízko, 18  protože díky němu máme my, obojí lid, volný přístup k Otci skrze jednoho ducha. 19  Už tedy nejste cizinci a přistěhovalci,+ ale spoluobčané+ svatých a členové Boží domácnosti.+ 20  Byli jste vybudováni na základě, který tvoří apoštolové a proroci,+ a základním úhelným kamenem je sám Kristus Ježíš.+ 21  V jednotě s ním roste celá harmonicky spojená stavba+ ve svatý chrám pro Jehovu.*+ 22  V jednotě s ním jste i vy společně budováni v místo, ve kterém Bůh přebývá svým duchem.+

Poznámky

Dosl. „chodili“.
Nebo „podle systému tohoto světa, podle běhu tohoto světa“. Viz heslo Systém ve Slovníčku pojmů.
Dosl. „dětmi hněvu“.
Nebo „systémech, věcích“. Viz heslo Systém ve Slovníčku pojmů.
Nebo „přízni“.
Nebo „výsledek jeho práce“.
Dosl. „v těle“.
Dosl. „za obřízku, udělanou na těle rukama“.