4. Mojžíšova 8:1–26

  • Áron rozsvěcuje sedm lamp (1–4)

  • Očištění Levitů, začínají službu (5–22)

  • Věkové omezení pro službu Levitů (23–26)

8  Jehova dál mluvil k Mojžíšovi:  „Promluv k Áronovi a řekni mu: ‚Když budeš zapalovat sedm lamp, dbej na to, aby ozařovaly prostor před svícnem.‘“+  Áron to tedy začal dělat. Zapaloval lampy, aby ozařovaly prostor před svícnem,+ jak Jehova Mojžíšovi přikázal.  Svícen byl vytepaný ze zlata. Od dříku* až po květy to byla tepaná práce.+ Mojžíš udělal svícen tak, jak mu Jehova ukázal ve vidění.+  Jehova znovu mluvil k Mojžíšovi a řekl:  „Vezmi z Izraelitů Levity a očisti je.+  Měl bys je očistit tak, že je postříkáš vodou očišťující hřích a oni si pak oholí celé tělo břitvou a vyperou si oděvy. Tak budou očištěni.+  Potom vezmou mladého býka+ a příslušnou obilnou oběť+ z jemné mouky smísené s olejem. Ty vezmeš jiného mladého býka na oběť za hřích.+  A přivedeš Levity před stan setkávání a shromáždíš celý izraelský lid.+ 10  Až přivedeš Levity před Jehovu, Izraelité na ně položí ruce.+ 11  Áron předloží* Jehovovi Levity jako oběť pohupování+ od Izraelitů a budou vykonávat službu pro Jehovu.+ 12  Potom Levité položí ruce na hlavy býků+ a jeden býk bude dán jako oběť za hřích a druhý jako zápalná oběť Jehovovi, aby se pro Levity vykonalo smíření.+ 13  A postavíš Levity před Árona a jeho syny a předložíš* je Jehovovi jako oběť pohupování. 14  Oddělíš Levity z Izraelitů a budou moji.+ 15  Potom začnou sloužit u stanu setkávání. Takto je očistíš a předložíš* je jako oběť pohupování. 16  Jsou totiž daní – z Izraelitů jsou dáni mně. Vezmu si je místo všech prvorozených* z Izraele.+ 17  Každý prvorozený mezi Izraelity je totiž můj, z lidí i ze zvířat.+ Posvětil jsem si je v den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě.+ 18  Vezmu Levity místo všech prvorozených Izraelitů. 19  Dám je Áronovi a jeho synům jako ty, kdo jsou daní z Izraelitů. Budou ve stanu setkávání sloužit ve prospěch Izraelitů+ a vykonávat pro ně smíření, aby Izraelity nepostihla žádná pohroma,+ kdyby se přiblížili ke svatému místu.“ 20  Mojžíš a Áron a celý izraelský lid to tak s Levity udělali. Izraelité s nimi udělali všechno, co o nich Jehova Mojžíšovi přikázal. 21  Levité se tedy očistili a vyprali si oděvy.+ Pak Áron Levity předložil* Jehovovi jako oběť pohupování+ a vykonal pro ně smíření, aby je očistil.+ 22  Potom začali pod dohledem Árona a jeho synů sloužit u stanu setkávání. Jak Jehova o Levitech Mojžíšovi přikázal, tak to s nimi udělali. 23  Jehova Mojžíšovi řekl: 24  „Toto platí pro Levity: Muž, kterému je 25 let nebo víc, se připojí k těm, kdo budou sloužit u stanu setkávání. 25  Ale až mu bude 50 let, odstoupí ze služby a dál sloužit nebude. 26  Může sloužit svým bratrům, kteří plní své povinnosti u stanu setkávání, ale službu tam vykonávat nesmí. Tak bys to měl dělat, pokud jde o Levity a jejich povinnosti.“+

Poznámky

Tj. rovné a nosné části, nožky.
Dosl. „bude pohupovat“, tj. způsobí, aby se pohybovali sem a tam.
Dosl. „budeš pohupovat“.
Dosl. „budeš pohupovat“.
Nebo „všech prvorozených, kteří otevírají lůno“.
Dosl. „pohupoval“.