4. Mojžíšova 6:1–27

  • Slib nazirejství (1–21)

  • Jak mají kněží žehnat (22–27)

6  Jehova dál mluvil k Mojžíšovi:  „Promluv k Izraelitům a řekni jim: ‚Pokud muž nebo žena složí zvláštní slavnostní slib, že bude žít pro Jehovu jako nazirejec,*+  měl by si odříct víno a jiný alkohol. Neměl by pít vinný ocet ani ocet z něčeho alkoholického.+ Neměl by pít žádný nápoj vyrobený z hroznů ani jíst hrozny, ať čerstvé, nebo sušené.  Po celou dobu svého nazirejství by neměl jíst nic, co se dělá z vinné révy, od nezralých hroznů po slupky.  Po celou dobu, kdy bude dodržovat slavnostní slib nazirejství, by se jeho hlavy neměla dotknout břitva.+ Měl by si nechat růst vlasy, a tak zůstat svatý, dokud neskončí doba, kdy bude oddělený pro Jehovu.  Po celou dobu, kdy bude oddělený pro Jehovu, by se neměl přiblížit k mrtvému člověku.*  Nesmí se znečistit, ani kdyby zemřel jeho otec nebo matka nebo bratr nebo sestra,+ protože má na hlavě znamení, že je nazirejec pro svého Boha.  Po celou dobu svého nazirejství je pro Jehovu svatý.  Ale pokud někdo vedle něj náhle zemře+ a on znečistí hlavu svého nazirejství,* pak si v den svého očištění hlavu oholí.+ Měl by si ji oholit sedmý den. 10  A osmý den by měl přinést knězi ke vchodu do stanu setkávání dvě hrdličky nebo dvě holoubata. 11  Kněz dá jednoho ptáka jako oběť za hřích a druhého jako zápalnou oběť a vykoná pro něj smíření,+ protože zhřešil kvůli mrtvému člověku.* Ten den pak nazirejec posvětí svou hlavu. 12  A znovu se oddělí pro Jehovu na dobu svého nazirejství a přivede ročního beránka jako oběť za vinu. Ale předchozí doba se mu nebude počítat, protože své nazirejství znečistil. 13  Toto je zákon o nazirejci: Když skončí doba jeho nazirejství,+ bude přiveden ke vchodu do stanu setkávání. 14  Tam přinese Jehovovi svůj obětní dar: jednoho zdravého ročního beránka jako zápalnou oběť,+ jednu zdravou roční ovečku jako oběť za hřích,+ jednoho zdravého berana jako oběť společenství,+ 15  koš nekvašených prstencových chlebů z jemné mouky uhnětené s olejem, nekvašené oplatky potřené olejem a příslušnou obilnou oběť+ a příslušné tekuté oběti.+ 16  Kněz to přinese před Jehovu a obětuje jeho oběť za hřích a jeho zápalnou oběť. 17  Obětuje Jehovovi berana jako oběť společenství spolu s košem nekvašených chlebů a předloží příslušnou obilnou oběť+ a příslušnou tekutou oběť. 18  Nazirejec si pak u vchodu do stanu setkávání oholí své nestříhané vlasy.*+ Vlasy, které mu vyrostly během jeho nazirejství, vezme a dá na oheň, který je pod obětí společenství. 19  Potom co si oholil znamení svého nazirejství, vezme kněz vařenou+ plec z berana, jeden nekvašený prstencový chléb z koše a jednu nekvašenou oplatku a dá mu to do rukou. 20  A kněz tím bude před Jehovou pohupovat sem a tam jako obětí pohupování.+ Připadne to knězi jako něco svatého, spolu s hrudí přinášenou jako oběť pohupování a s nohou, která je posvátným podílem.+ Potom smí nazirejec pít víno. 21  Toto je zákon o nazirejci,+ který dá slavnostní slib: Pokud slíbí, že přinese Jehovovi oběť, která je nad to, co vyžaduje jeho nazirejství, a kterou si může dovolit, potom by měl v souladu se zákonem svého nazirejství svůj slib splnit.‘“ 22  Potom Jehova promluvil k Mojžíšovi: 23  „Řekni Áronovi a jeho synům: ‚Takto byste měli žehnat+ izraelskému lidu. Říkejte jim: 24  „Ať ti Jehova žehná+ a chrání tě. 25  Ať na tebe Jehova pohlédne s rozzářenou tváří+ a projeví ti přízeň. 26  Ať k tobě Jehova obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem.“‘+ 27  Budou nad izraelským lidem vyslovovat mé jméno,+ abych jim požehnal.“+

Poznámky

Hebr. slovo nazir znamená „vyčleněný, zasvěcený, oddělený“.
Nebo „duši“.
Nebo „vlasy, které jsou znamením, že je oddělený pro Boha“.
Nebo „kvůli duši“.
Nebo „hlavu svého nazirejství“.