4. Mojžíšova 5:1–31

  • Karanténa pro nečisté (1–4)

  • Vyznání hříchu a odškodnění (5–10)

  • Zkouška vodou při podezření z nevěry (11–31)

5  Jehova dál mluvil k Mojžíšovi a řekl:  „Přikaž Izraelitům, aby poslali ven z tábora každého, kdo je malomocný,+ každého, kdo má výtok,+ a každého, kdo je nečistý kvůli mrtvému člověku.*+  Ať je to muž, nebo žena, měli byste je poslat ven. Měli byste je poslat mimo tábor, aby nenakazili+ tábor, v jehož středu bydlím.“*+  Izraelité to tedy udělali a poslali je mimo tábor. Jak Jehova řekl Mojžíšovi, tak to Izraelité udělali.  Jehova promluvil k Mojžíšovi:  „Řekni Izraelitům: ‚Pokud se muž nebo žena dopustí kteréhokoli z hříchů, jakých se člověk může dopustit, a jedná vůči Jehovovi nevěrně, takový člověk se provinil.+  Vyzná+ hřích, kterého se dopustil, odškodní své provinění v plné výši a přidá k tomu pětinu navíc.+ Dá to tomu, koho poškodil.  Pokud ale poškozený zemřel a nemá blízkého příbuzného, který by odškodnění přijal, mělo by se dát Jehovovi a bude patřit knězi spolu s beranem smíření, kterým pro něj vykoná smíření.+  Každý svatý příspěvek,+ který Izraelité přinesou knězi, by měl připadnout jemu.+ 10  Svaté věci od každého člověka zůstanou knězi. Cokoli dá někdo knězi, bude patřit jemu.‘“ 11  Jehova dál mluvil k Mojžíšovi: 12  „Promluv k Izraelitům a řekni jim: ‚Pokud manželka nějakého muže zhřeší a je mu nevěrná 13  a má s ní pohlavní styk jiný muž,+ ale její manžel o tom neví a zůstává to utajeno, takže se poskvrnila, ale není proti ní svědek ani nebyla přistižena, mělo by se postupovat takto: 14  Pokud manžel začne žárlit a podezírat manželku z nevěry, ať už se poskvrnila, nebo ne, 15  přivede manželku ke knězi a přinese za ni obětní dar, desetinu efa* ječné mouky. Nenalije na ni olej ani na ni nedá kadidlovou pryskyřici, protože je to obilná oběť žárlivosti, pamětní obilná oběť připomínající provinění. 16  Kněz tu ženu vezme a postaví ji před Jehovu.+ 17  Nabere do hliněné nádoby svatou vodu, vezme trochu prachu z podlahy svatostánku a dá ho do vody. 18  A kněz ženu postaví před Jehovu, rozpustí jí vlasy a dá jí do dlaní obilnou oběť jako připomínku, tedy obilnou oběť žárlivosti.+ Kněz bude mít v rukou hořkou vodu, která přináší prokletí.+ 19  Pak nechá kněz tu ženu přísahat. Řekne jí: „Pokud s tebou neměl pohlavní styk žádný jiný muž během doby, kdy jsi vdaná za svého manžela,*+ a nezhřešila jsi a neposkvrnila ses, ať na tebe nepůsobí tato hořká voda, která přináší prokletí. 20  Ale pokud jsi zhřešila během doby, kdy jsi vdaná za svého manžela, a poskvrnila ses tím, že jsi měla pohlavní styk s jiným mužem+ než se svým manželem...“ 21  Kněz pak tu ženu zaváže přísahou, která zahrnuje prokletí. Řekne jí: „Ať Jehova způsobí, že se o tobě lidé budou zmiňovat při proklínání a přísahách. Ať ti Jehova nechá odpadnout* stehno* a způsobí, že ti oteče břicho. 22  Tato voda, která přináší prokletí, ti vnikne do střev, aby ti oteklo břicho a odpadlo stehno.“ Žena na to řekne: „Amen! Amen!“* 23  Kněz napíše tato prokletí do knihy a smyje je do hořké vody. 24  Dá ženě vypít tu hořkou vodu, která přináší prokletí, a ta voda do ní vnikne a vyvolá hořkost. 25  Kněz vezme z její ruky obilnou oběť žárlivosti,+ bude obětí pohupovat před Jehovou sem a tam a přinese ji k oltáři. 26  Nabere hrst obilné oběti jako zástupnou část oběti* a nechá ji dýmat na oltáři.+ Potom dá ženě vypít tu vodu. 27  Žena ji vypije, a pokud se poskvrnila a byla svému manželovi nevěrná, voda, která přináší prokletí, do ní vnikne a zhořkne. Oteče jí břicho, odpadne jí stehno a lidé se o ní budou zmiňovat při proklínání. 28  Pokud se ale žena neposkvrnila a je čistá, takový trest ji nepostihne a bude moct otěhotnět a mít děti. 29  To je zákon o žárlivosti+ pro případ, že žena zhřeší a poskvrní se během doby, kdy je vdaná za svého manžela,* 30  nebo pro případ, že muž začne žárlit a podezírat manželku z nevěry. Postaví svou manželku před Jehovu a kněz udělá všechno podle tohoto zákona. 31  Muž bude bez viny, ale jeho manželka se bude ze svého provinění zodpovídat.‘“

Poznámky

Nebo „kvůli duši“.
Nebo „stanuji“.
Desetina efa odpovídala 2,2 l. Viz příloha B14.
Dosl. „jsi pod svým manželem“.
Nebo „zakrnět“. Může to znamenat ztrátu plodnosti.
Zjevně se vztahuje na rozmnožovací orgány.
Nebo: „Tak se staň! Tak se staň!“
Nebo „připomínku celé oběti“.
Dosl. „je pod svým manželem“.