4. Mojžíšova 36:1–13

  • Zákon o manželství dědiček (1–13)

36  Vůdci rodů potomků Gileada, syna Makira,+ syna Manasseho, z rodin Josefových synů, přišli za Mojžíšem a náčelníky, vůdci izraelských rodů, a promluvili k nim.  Řekli: „Jehova přikázal mému pánovi, aby rozdělil zemi losem+ a dal ji Izraelitům jako dědictví. Jehova také přikázal mému pánovi, aby dal dědictví našeho bratra Celofchada jeho dcerám.+  Ale kdyby se vdaly za muže z jiného izraelského kmene, dědictví těch žen bude odebráno z dědictví našich otců a bude přidáno k dědictví kmene, ke kterému budou patřit. Tak přijdeme o část dědictví, které nám bylo přiděleno losem.  A když pro izraelský lid nastane jubilejní rok,+ dědictví těch žen bude natrvalo přidáno k dědictví kmene, ke kterému budou patřit, takže přijdeme o část dědictví kmene našich otců.“  Pak Mojžíš na Jehovův příkaz nařídil Izraelitům: „To, co říká kmen synů Josefa, je pravda.  Jehova přikázal Celofchadovým dcerám toto: ‚Smí se vdát, za koho chtějí, ale měl by to být někdo z rodiny, která patří ke kmeni jejich otce.  Dědictví Izraelitů by nemělo přecházet z kmene na kmen. Izraelité by se měli držet dědictví kmene svých předků.  A každá dcera, která má dědictví v jednom z izraelských kmenů, by se měla vdát za někoho z kmene svého otce,+ aby Izraelité udrželi dědictví svých předků.  Dědictví by nemělo přecházet z jednoho kmene na druhý. Každý izraelský kmen by se měl držet svého vlastního dědictví.‘“ 10  Celofchadovy dcery to udělaly tak, jak Jehova přikázal Mojžíšovi.+ 11  Machla, Tirca, Chogla, Milka a Noa, dcery Celofchada,+ se vdaly za syny otcových bratrů. 12  Vdaly se za muže z rodin Josefova syna Manasseho, aby jejich dědictví zůstalo v kmeni jejich otce. 13  To jsou přikázání a soudcovská rozhodnutí, která dal Jehova Izraelitům prostřednictvím Mojžíše na moabských pláních u Jordánu poblíž Jericha.+

Poznámky