4. Mojžíšova 35:1–34

  • Města určená pro Levity (1–8)

  • Útočištná města (9–34)

35  Jehova dál mluvil k Mojžíšovi na moabských pláních u Jordánu+ poblíž Jericha. Řekl mu:  „Přikaž Izraelitům, ať z dědictví, které budou vlastnit, dají Levitům města k bydlení+ a ať jim dají také pastviny kolem těch měst.+  Ve městech budou bydlet a pastviny budou sloužit pro jejich dobytek a hospodářství i pro jejich ostatní zvířata.  Pastviny kolem měst, která dáte Levitům, budou sahat 1 000 loket* na všechny strany od městské zdi.  Odměříte vně města 2 000 loket na východní straně, 2 000 loket na jižní straně, 2 000 loket na západní straně a 2 000 loket na severní straně, s městem uprostřed. To budou pastviny kolem jejich měst.  Z měst, která dáte Levitům, bude šest měst útočištných,+ aby tam mohl uprchnout ten, kdo někoho zabil.+ Kromě toho jim dáte ještě 42 jiných měst.  Celkem jim dáte 48 měst s jejich pastvinami.+  Dáte jim ta města z vlastnictví Izraelitů.+ Od větší skupiny jich vezmete víc a od menší skupiny méně.+ Každá skupina dá některá ze svých měst Levitům úměrně k dědictví, které dostane.“  Jehova dál mluvil k Mojžíšovi: 10  „Promluv k Izraelitům a řekni jim: ‚Až překročíte Jordán do kananejské země,+ 11  vyberte si vhodná města, která vám budou sloužit jako útočištná města. Měl by do nich uprchnout ten, kdo někoho* neúmyslně zabil.+ 12  Tato města vám budou sloužit jako útočiště před mstitelem krve,+ aby ten, kdo někoho zabil, nezemřel dřív, než se postaví před shromáždění a proběhne soud.+ 13  Šest útočištných měst, která dáte, bude sloužit k tomuto účelu. 14  Tři města dáte na této straně Jordánu+ a tři města v kananejské zemi.+ Budou to útočištná města. 15  Těchto šest měst bude sloužit jako útočiště pro Izraelity, pro cizince, kteří se mezi nimi usadili,+ i pro osadníky žijící mezi nimi, aby tam mohl uprchnout každý, kdo někoho* neúmyslně zabil.+ 16  Ale pokud někdo udeřil někoho železným nástrojem a on zemřel, je to vrah. Vrah by měl být rozhodně usmrcen.+ 17  Pokud někdo udeřil někoho kamenem, který mohl způsobit smrt, a on zemřel, je to vrah. Vrah by měl být rozhodně usmrcen. 18  A pokud někdo udeřil někoho dřevěným nástrojem, který mohl způsobit smrt, a on zemřel, je to vrah. Vrah by měl být rozhodně usmrcen. 19  Mstitel krve vraha usmrtí. Když ho dopadne, sám ho usmrtí. 20  Pokud někdo do někoho z nenávisti strčil nebo po něm se zlým úmyslem* něco hodil a on zemřel+ 21  nebo někoho z nenávisti udeřil rukou a on zemřel, pak bude rozhodně usmrcen. Je to vrah. Když mstitel krve vraha dopadne, usmrtí ho. 22  Ale pokud někdo do někoho strčil náhodou, a ne z nenávisti, nebo na něj hodil nějaký předmět bez zlého úmyslu*+ 23  nebo pokud ho neviděl a způsobil, že na něj spadl nějaký kámen, a nebyl jeho nepřítelem ani se ho nesnažil zranit a ten člověk zemřel, 24  shromáždění pak rozsoudí spor mezi viníkem a mstitelem krve v souladu s těmito právními předpisy.+ 25  Shromáždění by mělo toho, kdo zabil, osvobodit z rukou mstitele krve a poslat ho zpátky do útočištného města, kam uprchl. Bude v něm bydlet až do smrti velekněze pomazaného svatým olejem.+ 26  Ale pokud ten, kdo zabil, vyjde za hranici útočištného města, do kterého uprchl, 27  a mstitel krve ho za hranicí útočištného města najde a zabije ho, nenese vinu za prolitou krev. 28  Ten, kdo zabil, totiž musí bydlet ve svém útočištném městě až do smrti velekněze. Ale po smrti velekněze se smí vrátit ke své půdě.+ 29  Podle těchto nařízení budete soudit po všechny vaše generace na všech místech, kde budete bydlet. 30  Každý, kdo někoho zabije, by měl být usmrcen jako vrah+ na základě výpovědi* svědků.+ Nikdo by ale neměl být usmrcen na základě výpovědi jen jednoho svědka. 31  Za život vraha, který si zaslouží zemřít, nepřijmete výkupné. Měl by být rozhodně usmrcen.+ 32  Nepřijmete výkupné ani za toho, kdo uprchl do útočištného města, takže byste mu umožnili znovu bydlet na jeho půdě dřív, než zemře velekněz. 33  Neznečistíte zemi, ve které budete žít. Krev totiž zemi znečišťuje+ a za krev, která byla v zemi prolita, není možné dosáhnout smíření jinak než krví toho, kdo ji prolil.+ 34  Neznečistíte zemi, ve které bydlíte a ve které přebývám já. Já, Jehova, totiž přebývám uprostřed izraelského lidu.‘“+

Poznámky

Loket odpovídal 44,5 cm. Viz příloha B14.
Nebo „nějakou duši“.
Nebo „nějakou duši“.
Dosl. „zatímco číhal“.
Dosl. „aniž číhal“.
Dosl. „z úst“.