4. Mojžíšova 34:1–29

  • Hranice Kanaánu (1–15)

  • Muži pověření rozdělením země (16–29)

34  A Jehova dál mluvil k Mojžíšovi a řekl:  „Dej Izraelitům tyto pokyny: ‚Až vejdete do Kanaánu,+ toto budou hranice země, která vám připadne jako dědictví:+  Jižní strana vašeho území bude sahat až k pustině Cin, podél Edomu. Na východě začne vaše jižní hranice od konce Solného moře.*+  Stočí se a projde jižně od průsmyku Akrabbim,+ bude pokračovat k Cinu a bude končit na jih od Kadeš-barneje.+ Pak povede k Chacar-addaru+ a bude pokračovat k Acmonu.  U Acmonu se hranice stočí k říčnímu údolí* Egypt a bude končit u moře.*+  Západní hranici bude tvořit Velké moře* a jeho pobřeží. To bude vaše západní hranice.+  A toto bude severní hranice: Od Velkého moře si hranici vytyčíte k hoře Hor.  Od hory Hor ji vytyčíte k Lebo-chamatu*+ a bude končit u Cedadu.+  A povede k Zifronu a její konec bude tvořit Chacar-enan.+ To bude vaše severní hranice. 10  Na východě si hranici vytyčíte od Chacar-enanu k Šefamu. 11  Hranice povede od Šefamu k Rible, východně od Ajinu, sestoupí dolů a přejde přes východní svah Kinneretského moře.*+ 12  Dál povede k Jordánu a její konec bude tvořit Solné moře.+ To bude vaše země+ s jejími hranicemi kolem dokola.‘“ 13  A tak Mojžíš předal pokyny Izraelitům a řekl jim: „To je ta země, kterou losem rozdělíte do vlastnictví+ devíti a půl kmenům, jak Jehova přikázal. 14  Vždyť kmen Rubenovců podle svých rodů,* kmen Gadovců podle svých rodů* a polovina kmene Manasse si už své dědictví vzaly.+ 15  Ty dva a půl kmene si už vzaly své dědictví na východ od jordánského kraje u Jericha, směrem k východu slunce.“+ 16  Jehova dál mluvil k Mojžíšovi a řekl: 17  „To jsou jména mužů, kteří vám rozdělí zemi do vlastnictví: kněz Eleazar+ a Jozue,+ syn Nuna. 18  A vezmete z každého kmene jednoho náčelníka, aby vám pomohli zemi rozdělit.+ 19  Toto jsou jména těch mužů: z kmene Juda+ Kaleb,+ syn Jefunneho, 20  z kmene Simeon+ Šemuel, syn Ammihuda, 21  z kmene Benjamín+ Elidad, syn Kislona, 22  z kmene Dan+ náčelník Bukki, syn Jogliho, 23  ze synů Josefa+ z kmene Manasse+ náčelník Channiel, syn Efoda, 24  a z kmene Efrajim+ náčelník Kemuel, syn Šiftana, 25  z kmene Zebulon+ náčelník Elicafan, syn Parnaka, 26  z kmene Isachar+ náčelník Paltiel, syn Azzana, 27  z kmene Ašer+ náčelník Achichud, syn Šelomiho, 28  a z kmene Naftali+ náčelník Pedahel, syn Ammihuda.“ 29  To jsou ti, kterým Jehova přikázal, aby rozdělili kananejskou zemi a dali ji Izraelitům do vlastnictví.+

Poznámky

Tj. Mrtvého moře.
Nebo „vádí“.
Tj. Velkého moře, Středozemního moře.
Tj. Středozemní moře.
Nebo „ke vstupu do Chamatu“.
Tj. Genezaretského jezera neboli Galilejského moře.
Dosl. „otcovských domů“.
Dosl. „otcovských domů“.