4. Mojžíšova 28:1–31

28  Dále Jehova Mojžíšovi řekl:  „Přikaž Izraelitům: ‚Dbejte na to, abyste mi ve stanovenou dobu přinášeli můj obětní dar, můj chléb – ohnivou oběť, která mi příjemně voní.‘*+  A řekni jim: ‚Toto je ohnivá oběť, kterou budete přinášet Jehovovi: dva zdravé roční beránky denně jako pravidelnou zápalnou oběť.+  Jednoho beránka obětujete ráno a druhého za soumraku,*+  spolu s obilnou obětí z desetiny efa* jemné mouky smísené se čtvrtinou hinu* oleje z roztlučených oliv.+  Je to pravidelná zápalná oběť,+ která byla zavedena u hory Sinaj jako příjemná* vůně, ohnivá oběť Jehovovi.  Spolu s každým beránkem přines příslušnou tekutou oběť, čtvrtinu hinu alkoholického nápoje,+ který vyliješ na svatém místě jako tekutou oběť Jehovovi.  A druhého beránka obětuješ za soumraku.* Přineseš ho se stejnou obilnou obětí a se stejnou tekutou obětí jako ráno. Je to ohnivá oběť, která příjemně voní* Jehovovi.+  V sabatní den+ by se měli navíc obětovat dva zdraví roční beránci a jako obilná oběť dvě desetiny efa jemné mouky smísené s olejem a také příslušná tekutá oběť. 10  To je zápalná oběť, která se má přinášet o sabatu spolu s pravidelnou zápalnou obětí a příslušnou tekutou obětí.+ 11  Na začátku každého měsíce* přinesete jako zápalnou oběť Jehovovi dva mladé býky, jednoho berana a sedm zdravých ročních beránků,+ 12  tři desetiny efa jemné mouky smísené s olejem jako obilnou oběť+ na každého býka, dvě desetiny efa jemné mouky smísené s olejem jako obilnou oběť na jednoho berana+ 13  a jednu desetinu efa jemné mouky smísené s olejem jako obilnou oběť na každého beránka. Je to zápalná oběť, příjemná* vůně,+ ohnivá oběť Jehovovi. 14  A příslušné tekuté oběti by měly být půl hinu vína na býka,+ třetina hinu na berana+ a čtvrtina hinu na beránka.+ To je měsíční zápalná oběť, která se má přinést každý měsíc v roce. 15  Kromě pravidelné zápalné oběti a příslušné tekuté oběti by se mělo Jehovovi obětovat jedno kůzle jako oběť za hřích. 16  Čtrnáctý den prvního měsíce bude Jehovův Pesach.+ 17  A 15. den toho měsíce začne svátek. Sedm dnů se budou jíst nekvašené chleby.+ 18  První den bude svaté shromáždění. Nebudete dělat žádnou těžkou práci. 19  Jako ohnivou oběť, zápalnou oběť Jehovovi, přinesete dva mladé býky, jednoho berana a sedm ročních beránků. Měli byste obětovat zdravá zvířata.+ 20  Měli byste je obětovat spolu s příslušnými obilnými oběťmi z jemné mouky smísené s olejem,+ tři desetiny efa na býka, dvě desetiny efa na berana 21  a jednu desetinu efa na každého z těch sedmi beránků. 22  Měli byste také obětovat jednoho kozla jako oběť za hřích, aby se pro vás vykonalo smíření. 23  Dáte je navíc k ranní zápalné oběti, která je součástí pravidelné zápalné oběti. 24  Takto je budete obětovat denně po sedm dnů jako pokrm,* jako ohnivou oběť, která příjemně voní* Jehovovi. Měli byste je obětovat spolu s pravidelnou zápalnou obětí a příslušnou tekutou obětí. 25  Sedmý den byste měli mít svaté shromáždění.+ Nebudete dělat žádnou těžkou práci.+ 26  V den prvních zralých plodů,+ při vašem Svátku týdnů,+ kdy přinášíte Jehovovi obilnou oběť z nové úrody,+ byste měli mít svaté shromáždění. Nebudete dělat žádnou těžkou práci.+ 27  Jako zápalnou oběť, která příjemně voní* Jehovovi, přinesete dva mladé býky, jednoho berana a sedm ročních beránků+ 28  a jako příslušnou obilnou oběť jemnou mouku smísenou s olejem, tři desetiny efa na každého býka, dvě desetiny efa na jednoho berana 29  a jednu desetinu efa na každého z těch sedmi beránků. 30  Také přinesete jedno kůzle, aby se pro vás vykonalo smíření.+ 31  Obětujete je navíc k pravidelné zápalné oběti a příslušné obilné oběti spolu s příslušnými tekutými oběťmi. Měla by to být zdravá zvířata.+

Poznámky

Nebo „je usmiřující vůní“, dosl. „uklidňující vůní“.
Dosl. „mezi dvěma večery“.
Desetina efa odpovídala 2,2 l. Viz příloha B14.
Hin odpovídal 3,67 l. Viz příloha B14.
Nebo „usmiřující“, dosl. „uklidňující“.
Nebo „je usmiřující vůní“, dosl. „uklidňující vůní“.
Dosl. „mezi dvěma večery“.
Dosl. „svých měsíců“.
Nebo „usmiřující“, dosl. „uklidňující“.
Dosl. „chléb“.
Nebo „je usmiřující vůní“, dosl. „uklidňující vůní“.
Nebo „je usmiřující vůní“, dosl. „uklidňující vůní“.