4. Mojžíšova 2:1–34

 • Tábor zorganizován do trojkmenných útvarů (1–34)

  • Judův útvar na východě (3–9)

  • Rubenův útvar na jihu (10–16)

  • Tábor Levitů uprostřed (17)

  • Efrajimův útvar na západě (18–24)

  • Danův útvar na severu (25–31)

  • Celkový počet sepsaných mužů (32–34)

2  Jehova promluvil k Mojžíšovi a Áronovi a řekl:  „Izraelité by měli tábořit na místě určeném pro jejich trojkmenný útvar,+ každý muž u praporu* svého rodu.* Měli by tábořit kolem stanu setkávání, čelem k němu.  Na východní straně, k východu slunce, bude trojkmenný útvar Judova tábora podle svých oddílů.* Náčelníkem synů Judy je Nachšon,+ syn Amminadaba.  Sepsaných mužů v jeho vojsku je 74 600.+  Vedle něho bude tábořit kmen Isachar. Náčelníkem synů Isachara je Netanel,+ syn Cuara.  Sepsaných mužů v jeho vojsku je 54 400.+  Vedle bude kmen Zebulon. Náčelníkem synů Zebulona je Eliab,+ syn Chelona.  Sepsaných mužů v jeho vojsku je 57 400.+  Všech sepsaných mužů ve vojskách Judova tábora je 186 400. Měli by se vydávat na cestu jako první.+ 10  Na jihu bude trojkmenný útvar Rubenova+ tábora podle svých oddílů.* Náčelníkem synů Rubena je Elicur,+ syn Šedeura. 11  Sepsaných mužů v jeho vojsku je 46 500.+ 12  Vedle něho bude tábořit kmen Simeon. Náčelníkem synů Simeona je Šelumiel,+ syn Curišaddaie. 13  Sepsaných mužů v jeho vojsku je 59 300.+ 14  Vedle bude kmen Gad. Náčelníkem synů Gada je Eljasaf,+ syn Reuela. 15  Sepsaných mužů v jeho vojsku je 45 650.+ 16  Všech sepsaných mužů ve vojskách Rubenova tábora je 151 450. Měli by se vydávat na cestu jako druzí.+ 17  Když přijde čas vydat se na cestu se stanem setkávání,+ tábor Levitů by měl jít uprostřed ostatních táborů. Kmeny by měly cestovat ve stejném pořadí, v jakém táboří,+ každý na svém místě podle trojkmenných útvarů. 18  Na západě bude trojkmenný útvar Efrajimova tábora podle svých oddílů.* Náčelníkem synů Efrajima je Elišama,+ syn Ammihuda. 19  Sepsaných mužů v jeho vojsku je 40 500.+ 20  Vedle něho bude tábořit kmen Manasse.+ Náčelníkem synů Manasseho je Gamaliel,+ syn Pedahcura. 21  Sepsaných mužů v jeho vojsku je 32 200.+ 22  Vedle bude kmen Benjamín. Náčelníkem synů Benjamína je Abidan,+ syn Gideoniho. 23  Sepsaných mužů v jeho vojsku je 35 400.+ 24  Všech sepsaných mužů ve vojskách Efrajimova tábora je 108 100. Měli by se vydávat na cestu jako třetí.+ 25  Na severu bude trojkmenný útvar Danova tábora podle svých oddílů.* Náčelníkem synů Dana je Achiezer,+ syn Ammišaddaie. 26  Sepsaných mužů v jeho vojsku je 62 700.+ 27  Vedle něho bude tábořit kmen Ašer. Náčelníkem synů Ašera je Pagiel,+ syn Okrana. 28  Sepsaných mužů v jeho vojsku je 41 500.+ 29  Vedle bude kmen Naftali. Náčelníkem synů Naftaliho je Achira,+ syn Enana. 30  Sepsaných mužů v jeho vojsku je 53 400.+ 31  Všech sepsaných mužů ve vojskách Danova tábora je 157 600. Z trojkmenných útvarů Izraele by se měli vydávat na cestu jako poslední.“+ 32  To byli Izraelité, kteří byli sepsáni podle svých rodů. Ve všech táborech bylo sepsáno 603 550+ mužů schopných sloužit ve vojsku. 33  Ale Levité mezi ostatní Izraelity sepsáni nebyli,+ jak Jehova Mojžíšovi přikázal. 34  Izraelité udělali všechno, co Jehova přikázal Mojžíšovi. Tak tábořili ve svých trojkmenných útvarech+ a tak se vydávali na cestu,+ každý se svou rodinou a podle svých rodů.

Poznámky

Dosl. „otcovského domu“.
Nebo „znamení“.
Dosl. „vojsk“.
Dosl. „vojsk“.
Dosl. „vojsk“.
Dosl. „vojsk“.