4. Mojžíšova 17:1–13

  • Áronova hůl vyrašila (1–13)

17  Jehova řekl Mojžíšovi:  „Promluv k Izraelitům a vezmi jednu hůl od náčelníka každého rodu,*+ za všechny rody celkem 12 holí. Každému napiš na hůl jeho jméno.  Na hůl Leviho napiš Áronovo jméno, pro každý rod totiž bude jedna hůl.  Ulož je ve stanu setkávání před truhlou svědectví,+ kde se vám zjevuji.+  A hůl muže, kterého vyvolím,+ vyraší a tak zastavím reptání Izraelitů, kteří reptají proti mně+ a také proti vám.“+  Mojžíš tedy promluvil k Izraelitům a všichni jejich náčelníci mu dali hole – jednu hůl za každého náčelníka rodu, 12 holí. Byla mezi nimi i Áronova hůl.  Potom Mojžíš hole uložil před Jehovou ve stanu svědectví.  Když příští den Mojžíš vešel do stanu svědectví, uviděl, že Áronova hůl za rod Leviho vyrašila: vyrazily na ní pupeny a objevily se na ní květy a zralé mandle.  Mojžíš pak vzal všechny hole, které byly před Jehovou, a přinesl je před celý izraelský lid. Podívali se na ně a každý muž si vzal svou hůl. 10  Jehova pak Mojžíšovi řekl: „Dej Áronovu hůl+ zpátky před truhlu svědectví. Bude se tam uchovávat jako znamení+ pro vzbouřence,+ aby proti mně přestali reptat a nemuseli zemřít.“ 11  Mojžíš okamžitě udělal, co mu Jehova přikázal. Udělal to přesně tak. 12  Izraelité potom Mojžíšovi řekli: „Teď zemřeme. Určitě zahyneme, všichni zahyneme! 13  Každý, kdo se jen přiblíží k Jehovovu svatostánku, zemře!+ To nás všechny čeká taková smrt?“+

Poznámky

Dosl. „otcovského domu“.