4. Mojžíšova 13:1–33

  • Do Kanaánu je vysláno 12 zvědů (1–24)

  • Deset zvědů podává špatnou zprávu (25–33)

13  Jehova promluvil k Mojžíšovi a řekl:  „Vyšli muže na výzvědy* do kananejské země, kterou dávám Izraelitům. Z každého kmene* vyšlete jednoho muže.+ Všichni by to měli být náčelníci.“+  Mojžíš je tedy na Jehovův příkaz vyslal z pustiny Paran.+ Všichni ti muži byli izraelskými vůdci.  Toto jsou jejich jména: z kmene Ruben Šammua, syn Zakkura,  z kmene Simeon Šafat, syn Choriho,  z kmene Juda Kaleb,+ syn Jefunneho,  z kmene Isachar Jigal, syn Josefa,  z kmene Efrajim Hošea,+ syn Nuna,  z kmene Benjamín Palti, syn Rafua, 10  z kmene Zebulon Gaddiel, syn Sodiho, 11  z kmene Josef+ za kmen Manasse+ Gaddi, syn Susiho, 12  z kmene Dan Ammiel, syn Gemalliho, 13  z kmene Ašer Setur, syn Michaela, 14  z kmene Naftali Nachbi, syn Vofsiho, 15  z kmene Gad Geuel, syn Makiho. 16  To jsou jména mužů, které Mojžíš poslal do té země na výzvědy. Hošeovi, synovi Nuna, dal Mojžíš jméno Jozue.*+ 17  Když je Mojžíš posílal na průzkum kananejské země, řekl jim: „Vydejte se vzhůru do Negebu a pak vystupte do hor.+ 18  Zjistěte, jaká je to země+ a jací jsou její obyvatelé – jestli jsou silní, nebo slabí, jestli je jich málo, nebo hodně, 19  jestli je země dobrá, nebo špatná a jestli města, ve kterých bydlí, jsou neopevněná, nebo mají hradby. 20  A zjistěte, jestli je země úrodná,* nebo chudá*+ a jestli jsou v ní stromy, nebo ne. Buďte odvážní+ a přineste nějaké plody té země.“ Byla právě doba prvních zralých hroznů.+ 21  Vyšli tedy a prozkoumali zemi od pustiny Cin+ až k Rechobu+ u Lebo-chamatu.*+ 22  Když prošli Negebem, dostali se k Hebronu,+ kde žili Anakovci+ Achiman, Šešai a Talmai.+ Mimochodem, Hebron byl vybudován sedm let před egyptským Coanem. 23  Když přišli do údolí* Eškol,+ uřízli tam větev s jedním hroznem vína, který museli nést na tyči dva muži. Vzali také několik granátových jablek a fíků.+ 24  Podle hroznu, který tam Izraelité uřízli, nazvali to místo údolí Eškol.*+ 25  Po 40 dnech+ se z průzkumu země vrátili. 26  Přišli zpátky k Mojžíšovi a Áronovi a ke všem ostatním Izraelitům v pustině Paran u Kadeše.+ Podali jim všem zprávu a ukázali jim plody té země. 27  Řekli Mojžíšovi: „Vešli jsme do země, do které jsi nás poslal, a skutečně oplývá mlékem a medem.+ A tohle je její ovoce.+ 28  Nicméně její obyvatelé jsou silní a města jsou opevněná a velmi velká. Také jsme tam viděli Anakovce.+ 29  V zemi Negeb+ bydlí Amalekité,+ v horách Chetité, Jebusejci+ a Amorejci+ a u moře+ a podél Jordánu Kananejci.“+ 30  Potom se Kaleb pokusil uklidnit lid, který stál před Mojžíšem. Řekl: „Neváhejme a pojďme se té země zmocnit. Určitě to dokážeme!“+ 31  Ale muži, kteří šli s ním, řekli: „Nemůžeme proti tomu lidu vytáhnout, protože jsou silnější než my.“+ 32  A o zemi, kterou prozkoumali, Izraelitům dál říkali špatné věci.+ Tvrdili: „Země, kterou jsme prošli a prozkoumali, pohlcuje své obyvatele a všichni muži, které jsme v ní viděli, jsou mimořádně velcí.+ 33  A viděli jsme tam obry* – syny Anaka,+ kteří jsou potomky obrů.* Připadali jsme si proti nim jako kobylky a byli jsme takoví i v jejich očích.“

Poznámky

Dosl. „kmene jeho otců“.
Nebo „průzkum“.
Nebo „Jehošua“, znamená „Jehova je záchrana“.
Dosl. „hubená“.
Dosl. „tučná“.
Nebo „u vstupu do Chamatu“.
Nebo „říčního údolí, vádí“.
Znamená „hrozen vína“.
Nebo „Nefilim“.
Nebo „Nefilim“.