4. Mojžíšova 12:1–16

  • Miriam a Áron se staví proti Mojžíšovi (1–3)

    • Mojžíš je nejmírnější ze všech (3)

  • Jehova se zastává Mojžíše (4–8)

  • Miriam postižena malomocenstvím (9–16)

12  Miriam a Áron pak začali mluvit proti Mojžíšovi kvůli kušitské manželce, kterou si vzal. Měl totiž za ženu Kušitku.+  Říkali: „Copak Jehova mluví jenom prostřednictvím Mojžíše? Nemluví i skrze nás?“+ A Jehova to slyšel.+  Mojžíš byl zdaleka nejmírnější ze všech lidí*+ na zemi.  Vtom Jehova řekl Mojžíšovi, Áronovi a Miriam: „Přijďte všichni tři ke stanu setkávání.“ A tak ti tři přišli.  Jehova sestoupil v oblačném sloupu,+ postavil se u vchodu do stanu a zavolal Árona a Miriam. Oba předstoupili.  Pak řekl: „Slyšte prosím má slova. Kdyby byl mezi vámi nějaký Jehovův prorok, dal bych se mu poznat ve vidění+ a mluvil bych k němu ve snu.+  Ale s mým služebníkem Mojžíšem to tak není! Je mu svěřen celý můj dům.*+  Mluvím s ním tváří v tvář,*+ ne v hádankách, ale otevřeně, a vidí Jehovovu podobu. Jak je tedy možné, že jste se proti mému služebníku Mojžíšovi nebáli mluvit?“  A tak proti nim vzplanul Jehovův hněv a on od nich odešel. 10  Oblak, který byl nad stanem, se vzdálil a Miriam byla postižena malomocenstvím, zbělala jako sníh.+ Když se k ní Áron otočil, zjistil, že je malomocná.+ 11  Okamžitě řekl Mojžíšovi: „Můj pane, úpěnlivě tě prosím, netrestej nás za ten hřích! To, co jsme udělali, bylo hloupé. 12  Prosím, ať moje sestra nezůstane jako mrtvě narozené dítě, jehož tělo je při porodu už napůl v rozkladu!“ 13  A tak Mojžíš začal volat k Jehovovi: „Bože, prosím, uzdrav ji! Prosím!“+ 14  Jehova Mojžíšovi odpověděl: „Kdyby jí otec plivl do tváře, nebyla by pokořena sedm dnů? Ať je sedm dnů v karanténě mimo tábor+ a potom se může vrátit.“ 15  Miriam byla tedy sedm dnů v karanténě mimo tábor+ a lid se nevydal na cestu, dokud se nevrátila. 16  Potom lid odešel z Chacerotu+ a utábořil se v pustině Paran.+

Poznámky

Nebo „byl velmi pokorný, víc než kterýkoli jiný člověk“.
Dosl.: „V celém mém domě se prokazuje jako věrný.“
Dosl. „ústy k ústům“.