3. Jana 1:1–14

  • Pozdrav a modlitba (1–4)

  • Pochvala Gaiovi (5–8)

  • Ctižádostivý Diotrefes (9, 10)

  • Demetria všichni chválí (11, 12)

  • Jan plánuje přijít, pozdravy (13, 14)

 Já, starší muž,* píšu milovanému Gaiovi, kterého opravdu miluji.  Milovaný, modlím se, abys byl zdravý a aby se ti ve všem dařilo, tak jak se ti daří teď.  Měl jsem velkou radost, když přišli bratři a svědčili o tom, že se držíš pravdy a žiješ* v ní.+  Nic mi nedělá větší radost* než to, když slyším, že moje děti žijí* v pravdě.+  Milovaný, jsi věrný v tom, co děláš pro bratry, přestože je neznáš.+  Svědčili před sborem o tvé lásce. Vyprav je prosím na cestu způsobem hodným Boha.+  Vždyť vyšli kvůli jeho jménu a nevzali si nic+ od lidí z jiných národů.*  Jsme proto povinni být k takovým lidem pohostinní,+ abychom se stali spolupracovníky v pravdě.+  Psal jsem něco sboru, ale Diotrefes, který mezi nimi chce být první,+ od nás nic nepřijímá s úctou.+ 10  Pokud tedy přijdu, poukážu na to, co dělá, když o nás šíří zlomyslné řeči.*+ A to mu nestačí. Nepřijímá bratry+ s úctou a těm, kdo je chtějí přijmout, v tom brání a snaží se je vyhnat ze sboru. 11  Milovaný, nenapodobuj to, co je špatné, ale to, co je dobré.+ Kdo jedná dobře, pochází z Boha.+ Kdo jedná špatně, neviděl Boha.+ 12  O Demetriovi všichni vydávají dobré svědectví, i samotná pravda. Také my o něm svědčíme a ty víš, že naše svědectví je pravdivé. 13  Ještě bych ti měl hodně co říct, ale nechci ti dál psát inkoustem a perem. 14  Doufám totiž, že tě brzy uvidím a budeme spolu mluvit tváří v tvář. Přeji ti pokoj. Pozdravují tě přátelé. Všechny přátele ode mě osobně pozdravuj.

Poznámky

Nebo „starší“.
Dosl. „chodíš“.
Nebo možná „nemám větší důvod k vděčnosti“.
Dosl. „chodí“.
Tj. od lidí, kteří nevěří v Krista.
Dosl. „tlachá o nás zlými slovy“.