2. Timoteovi 1:1–18

  • Pozdravy (1, 2)

  • Pavel je vděčný Bohu za Timoteovu víru (3–5)

  • Rozněcuj jako oheň Boží dar (6–11)

  • Drž se vzoru zdravých slov (12–14)

  • Pavlovi přátelé a nepřátelé (15–18)

1  Já, Pavel, který jsem se stal apoštolem Krista Ježíše z Boží vůle a v souladu se slibem života, který je možný díky Kristu Ježíši,+  píšu svému milovanému dítěti Timoteovi:+ Přeji ti nezaslouženou laskavost, milosrdenství a pokoj od Boha, Otce, a Krista Ježíše, našeho Pána.  Jsem vděčný Bohu, kterému s čistým svědomím sloužím* stejně jako moji předkové, a dnem i nocí na tebe stále pamatuji ve svých úpěnlivých prosbách.  Když si vzpomenu na tvé slzy, toužím tě vidět, aby mé srdce naplnila radost.  Vzpomínám si totiž na tvou nepokryteckou víru,+ kterou měla už tvá babička Lois a tvá matka Euniké a kterou, jak jsem přesvědčený, máš i ty.  Proto ti připomínám, abys jako oheň rozněcoval Boží dar, který jsi dostal, když jsem na tebe položil ruce.+  Vždyť Bůh nám nedal ducha zbabělosti,+ ale ducha síly,+ lásky a rozumnosti.*  Proto se nestyď svědčit o našem Pánu+ a nestyď se ani za mě, vězně kvůli němu. Buď ochotný trpět+ pro dobrou zprávu a spoléhej se přitom na sílu od Boha.+  Zachránil nás a povolal nás svatým povoláním,+ ne kvůli našim skutkům, ale kvůli svému záměru a ze své nezasloužené laskavosti.+ Ta nám byla prokázána v souvislosti s Kristem Ježíšem před dávnými časy, 10  ale teď se jasně projevila tím, že se objevil náš Zachránce, Kristus Ježíš,+ který odstranil smrt+ a prostřednictvím dobré zprávy+ osvětlil, jak získat život+ a neporušenost.+ 11  Pro tuto dobrou zprávu jsem byl ustanoven kazatelem, apoštolem a učitelem.+ 12  Právě proto trpím,+ ale nestydím se za to.+ Znám totiž toho, komu jsem uvěřil, a jsem přesvědčený, že dokáže až do stanoveného dne ochránit to, co jsem mu svěřil.+ 13  Drž se vzoru* zdravých* slov,+ která jsi ode mě slyšel, s vírou a láskou, které vyplývají z jednoty s Kristem Ježíšem. 14  Tento svěřený poklad chraň prostřednictvím svatého ducha, který v nás přebývá.+ 15  Jak víš, všichni v provincii Asie+ se ode mě odvrátili, mezi nimi i Fygelos a Hermogenes. 16  Kéž Pán prokáže milosrdenství domácnosti Onesifora,+ protože mě často povzbuzoval a nestyděl se za mé řetězy. 17  Naopak, když byl v Římě, usilovně mě hledal, dokud mě nenašel. 18  Kéž Pán dá, aby ve stanovený den našel milosrdenství od Jehovy.* Dobře víš, co všechno pro mě v Efezu udělal.

Poznámky

Nebo „prokazuji posvátnou službu“.
Nebo „zdravé mysli, zdravého úsudku“.
Nebo „náčrtu“.
Nebo „prospěšných“.