2. Samuelova 6:1–23

  • Truhla se dostává do Jeruzaléma (1–23)

    • Uzza chytá truhlu a přichází o život (6–8)

    • Mikal pohrdá Davidem (16, 20–23)

6  David znovu shromáždil všechny nejlepší vojáky v Izraeli – 30 000 mužů.  Potom se on a všichni jeho muži vydali do Baale-judy, aby odtamtud vzali truhlu pravého Boha,+ před kterou se vzývá jméno Jehovy, Boha vojsk,+ který sedí na trůnu nad* cherubíny.+  Truhlu pravého Boha naložili na nový vůz+ a vezli ji z Abinadabova domu,+ který byl na kopci. Vůz vedli Abinadabovi synové Uzza a Achjo.  Převáželi tedy truhlu pravého Boha z Abinadabova domu na kopci a Achjo šel před truhlou.  David a všichni Izraelité oslavovali před Jehovou a hráli na různé nástroje z jalovcového dřeva, na harfy, lyry,+ tamburíny,+ sistra a činely.+  Když ale došli k Nakonovu mlatu, Uzza natáhl ruku k truhle pravého Boha a zachytil ji,+ protože ji býci málem převrhli.  Nato proti Uzzovi vzplanul Jehovův hněv. Pravý Bůh ho tam za jeho neuctivý skutek+ usmrtil+ a on zemřel u truhly pravého Boha.  Davida ale rozzlobilo,* že Jehovův hněv prorazil proti Uzzovi. A tomu místu se až dodnes říká Perec-uzza.*  David se ten den začal Jehovy bát+ a řekl: „Jak by se ke mně mohla dostat Jehovova truhla?“+ 10  A David nechtěl vzít Jehovovu truhlu k sobě do Města Davidova,+ ale dal ji uložit do domu Gaťana Obed-edoma.+ 11  Jehovova truhla zůstala v domě Gaťana Obed-edoma tři měsíce a Jehova jemu i celé jeho domácnosti žehnal.+ 12  Králi Davidovi oznámili: „Jehova kvůli truhle pravého Boha žehná Obed-edomovu domu a všemu, co má.“ A tak se David s radováním vydal do Obed-edomova domu, aby truhlu pravého Boha přinesl do Města Davidova.+ 13  Když ti, kdo nesli+ Jehovovu truhlu, ušli šest kroků, David obětoval býka a vykrmené zvíře. 14  David ze všech sil tancoval před Jehovou a měl na sobě* lněný efod.+ 15  On a všichni Izraelité přinášeli Jehovovu truhlu+ s jásotem+ a za zvuku rohu.+ 16  Ve chvíli, kdy s Jehovovou truhlou vcházeli do Města Davidova, se Saulova dcera Mikal+ dívala z okna. Když uviděla krále Davida, jak poskakuje a tančí před Jehovou, začala jím v srdci pohrdat.+ 17  Přinesli tedy Jehovovu truhlu a dali ji na její místo ve stanu, který pro ni David postavil.+ Potom David Jehovovi předložil zápalné oběti+ a oběti společenství.+ 18  A když dokončil předkládání zápalných obětí a obětí společenství, požehnal lidu ve jménu Jehovy, Boha vojsk. 19  Celému lidu, všem Izraelitům, každému muži i ženě, dal prstencový chléb, datlový koláč a rozinkový koláč. Pak všichni odešli do svých domovů. 20  Když se David vrátil požehnat své domácnosti, Saulova dcera Mikal+ mu vyšla naproti a řekla: „To se dnes král Izraele opravdu oslavil! Pobíhal jsi polonahý před otrokyněmi svých sluhů jako nějaký hlupák!“+ 21  David na to Mikal řekl: „Oslavoval jsem před Jehovou, který mě vyvolil místo tvého otce a celé jeho domácnosti a dosadil mě za vůdce nad Izraelem, Jehovovým lidem.+ Proto před Jehovou budu oslavovat 22  a ještě víc se pokořím a snížím se i ve svých očích. Ale otrokyně, o kterých jsi mluvila, ty mě oslaví.“ 23  A tak Saulova dcera Mikal+ neměla až do konce života děti.

Poznámky

Nebo možná „mezi“.
Nebo „rozrušilo“.
Znamená „trhlina proti Uzzovi“.
Dosl. „byl přepásaný“.