2. Samuelova 11:1–27

  • Davidův hřích s Bat-šebou (1–13)

  • David dává zabít Urijáše (14–25)

  • David si bere Bat-šebu za manželku (26, 27)

11  Začátkem roku,* v době, kdy králové vyráží do boje, vyslal David Joaba, své sluhy a celé izraelské vojsko, aby pobili Ammonity. A tak oblehli Rabbu,+ ale David zůstal v Jeruzalémě.+  Jednou večer* David vstal z lůžka, procházel se po střeše královského domu* a zahlédl odtamtud ženu, jak se koupe. Byla velmi krásná.  David poslal jednoho muže, aby se na tu ženu zeptal, a on mu oznámil: „Je to Eliamova+ dcera Bat-šeba,+ manželka Chetity+ Urijáše.“+  David potom poslal své sluhy, aby ji přivedli.+ Přišla tedy k němu a on s ní měl pohlavní styk.+ (Stalo se to v době, kdy se očišťovala.*+) Pak se vrátila domů.  Ta žena otěhotněla a vzkázala Davidovi: „Jsem těhotná.“  Nato David přikázal Joabovi: „Pošli ke mně Chetitu Urijáše.“ Joab tedy Urijáše poslal k Davidovi.  Když k němu Urijáš přišel, David se ho začal ptát, jak se daří Joabovi a vojákům a jak probíhá válka.  Potom mu řekl: „Jdi k sobě domů a odpočiň si.“* Když Urijáš odešel z králova domu, král za ním nechal poslat dar.*  Urijáš ale ulehl u vchodu do králova domu s ostatními sluhy svého pána a k sobě domů nešel. 10  Davidovi tedy řekli: „Urijáš nešel k sobě domů.“ A tak se David Urijáše zeptal: „Copak ses právě nevrátil z cesty? Proč jsi nešel k sobě domů?“ 11  Urijáš Davidovi odpověděl: „Truhla+ a izraelští i judští muži bydlí ve stanech a můj pán Joab a sluhové mého pána táboří na poli. A já bych měl jít k sobě domů a tam jíst a pít a spát se svou manželkou?+ Jakože žiješ, jakože žije tvá duše,* to neudělám!“ 12  David Urijášovi řekl: „Zůstaň tu i dnes a zítra tě pošlu pryč.“ Urijáš tedy ten den a příští den zůstal v Jeruzalémě. 13  David ho pak pozval, aby spolu jedli a pili. Nakonec ho opil. Ale Urijáš si šel večer lehnout na své lůžko ke sluhům svého pána a nešel k sobě domů. 14  Ráno David napsal dopis Joabovi a poslal ho po Urijášovi. 15  V dopise stálo: „Postavte Urijáše do přední linie, kde je nejprudší boj. Potom se od něj stáhněte, aby padl a zemřel.“+ 16  Joab tedy pozorně sledoval město a postavil Urijáše tam, kde věděl, že jsou nepřátelé velmi silní. 17  Když muži z města vyrazili do boje proti Joabovi, někteří Davidovi sluhové padli. A Chetita Urijáš byl mezi nimi.+ 18  Joab pak Davidovi poslal podrobnou zprávu o bitvě. 19  Poslovi dal pokyn: „Až králi podáš zprávu o bitvě, 20  král se možná rozzlobí a řekne ti: ‚Proč jste šli bojovat tak blízko k městu? Nevěděli jste, že budou střílet z hradeb? 21  Kdo zabil Jerubbešetova+ syna Abimeleka?+ Nebyla to žena, která na něj ze zdi hodila mlýnský kámen, takže u Tebecu zemřel? Proč jste šli tak blízko k hradbám?‘ Pak mu řekni: ‚Zemřel i tvůj sluha Chetita Urijáš.‘“ 22  Posel tedy šel a vyřídil Davidovi všechno, co mu Joab vzkazoval. 23  Řekl Davidovi: „Jejich muži byli silnější než my. Vytáhli proti nám do pole, ale my jsme je zahnali zpátky ke vchodu do městské brány. 24  A lukostřelci na tvé sluhy stříleli z hradeb a někteří královi sluhové zemřeli. Zemřel i tvůj sluha Chetita Urijáš.“+ 25  David poslovi odpověděl: „Řekni Joabovi: ‚Netrap se tím, protože meč si vybere jednou toho, podruhé jiného. Zesil útok na město a znič ho.‘+ A dodej Joabovi odvahu.“ 26  Když se Urijášova manželka doslechla, že její manžel zemřel, začala nad ním truchlit. 27  Jakmile skončilo období truchlení, David pro ni poslal a přivedl ji do svého domu. Stala se jeho manželkou+ a porodila mu syna. Ale to, co David udělal, se Jehovovi vůbec nelíbilo.*+

Poznámky

Tj. na jaře.
Nebo „pozdě odpoledne“.
Nebo „paláce“.
Možná po menstruaci.
Dosl. „umyj si nohy“.
Nebo „králův podíl“, tj. podíl, který posílal hostitel váženému hostu.
Dosl. „bylo špatné v Jehovových očích“.