2. Petra 2:1–22

  • Vyskytnou se falešní učitelé (1–3)

  • Rozsudek nad falešnými učiteli je jistý (4–10a)

    • Andělé uvrženi do tartaru (4)

    • Potopa, Sodoma a Gomora (5–7)

  • Popis falešných učitelů (10b–22)

2  V izraelském národu se ale vyskytli i falešní proroci a stejně tak mezi vámi budou falešní učitelé.+ Budou nenápadně zavádět ničivé sekty, a dokonce zapřou majitele, který je koupil,+ a tím si přivodí rychlé zničení.  Mnozí budou napodobovat jejich nestoudné chování*+ a o cestě pravdy se kvůli nim bude mluvit pohrdavě.+  Také vás budou chamtivě vykořisťovat podvodnými slovy. Ale trest, o kterém bylo rozhodnuto už dávno,+ nezahálí a jejich zničení nespí.+  Vždyť Bůh nenechal bez trestu anděly, kteří zhřešili,+ ale uvrhl je do tartaru*+ a spoutal je řetězy* husté tmy, aby tam byli drženi, než nad nimi bude vykonán rozsudek.+  Nenechal bez trestu ani starodávný svět,+ ale Noema, který kázal o tom, co je správné,*+ zachránil se sedmi jinými,+ když přivedl potopu na svět bezbožných lidí.+  A potrestal také města Sodomu a Gomoru tím, že je obrátil v popel,+ a dal tak bezbožným lidem varovný příklad toho, co se stane v budoucnosti.+  Ale zachránil bezúhonného* Lota,+ který byl zdrcený nestoudným chováním* zkažených lidí.  Ten bezúhonný muž se totiž den co den trápil* kvůli jejich zkaženému jednání, které viděl a o kterém slyšel, když mezi nimi bydlel.  Takže Jehova* ví, jak zachránit ze zkoušky lidi, kteří jsou mu oddaní,+ a jak špatné lidi zachovat ke zničení* v den soudu,+ 10  hlavně ty, kdo touží znečistit tělo jiných+ a kdo pohrdají těmi, kdo mají autoritu.*+ Jsou troufalí, neústupní a nebojí se mluvit urážlivě o slavných. 11  Přitom andělé, i když mají větší sílu a moc, je z úcty k* Jehovovi* neobviňují urážlivými slovy.+ 12  Ale tito lidé jsou jako nerozumná zvířata, která se chovají pudově a rodí se* proto, aby byla chycena a zahubena. Mluví urážlivě o věcech, o kterých nic nevědí.+ Kvůli svému ničivému chování budou zničeni 13  a za své škodlivé jednání sami utrpí škodu. Rádi se oddávají požitkům+ i za bílého dne. Jsou skvrnami a kazy a libují si* ve svých podvodných naukách, když s vámi hodují.+ 14  Oči mají plné cizoložství,+ nejsou schopni přestat hřešit a lákají ty, kdo jsou nestálí. Jejich srdce je školené v chamtivosti. Jsou prokletými dětmi. 15  Protože opustili přímou cestu, zabloudili. Vydali se cestou Beorova syna Baláma,+ který toužil po odměně za nesprávné jednání,+ 16  ale byl za své provinění pokárán.+ Němá oslice promluvila lidským hlasem a tak zabránila prorokovi v jeho šíleném úmyslu.+ 17  Jsou to prameny bez vody a mraky hnané prudkou bouří a je pro ně připravena nejčernější tma.+ 18  Pronášejí nabubřelá, prázdná slova. Působí na tělesné touhy+ a nestoudným chováním* lákají ty, kdo právě unikli lidem, kteří dělají špatné věci.+ 19  Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkaženosti.+ Vždyť kdokoli je někým přemožen, je jeho otrokem.*+ 20  Pokud díky přesnému poznání Pána a Zachránce Ježíše Krista unikli špíně světa+ a potom se do těch věcí znovu zapletli a podlehli jim, jsou nakonec v horším stavu než na začátku.+ 21  Bylo by pro ně lepší, kdyby přesně nepoznali správnou cestu, než aby ji poznali a pak se odvrátili od svatého přikázání, které dostali.+ 22  Stalo se jim to, co říká tohle pravdivé přísloví: „Pes se vrátil ke svým zvratkům a umyté prase se znovu válí v blátě.“+

Poznámky

Množné číslo řec. slova aselgeia. Viz Slovníček pojmů.
Nebo možná „vydal je do jam“.
Nebo „kazatele spravedlnosti“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „spravedlivého“.
Řecky aselgeia. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „trápil svou spravedlivou duši“.
Dosl. „odříznutí“.
Nebo „a kdo pohlížejí na panování svrchu“.
Nebo „je před“.
Nebo „jsou přirozeně zrozena“.
Nebo „libují si s nevázaným potěšením“.
Množné číslo řec. slova aselgeia. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „kdokoli je něčím přemožen, je tím zotročen“.