2. Petra 1:1–21

  • Pozdravy (1)

  • Zajistit si své povolání (2–15)

    • Vlastnosti, které je potřeba přidat k víře (5–9)

  • Jsme si prorockým slovem ještě jistější (16–21)

1  Já, Šimon Petr, otrok a apoštol Ježíše Krista, píšu těm, kdo získali stejně drahocennou víru jako my* díky spravedlnosti našeho Boha a Zachránce Ježíše Krista:  Přeji vám stále víc nezasloužené laskavosti a pokoje díky přesnému poznání+ Boha a Ježíše, našeho Pána.  Jeho božská moc nám totiž darovala* všechno, co je potřeba k životu v oddanosti Bohu, protože jsme získali přesné poznání toho, kdo nás povolal+ svou slávou a ctností.  Díky nim nám daroval* drahocenné a velkolepé sliby,+ abyste jejich prostřednictvím měli podíl na božské přirozenosti,+ potom co jste unikli zkaženosti, kterou ve světě způsobují nesprávné touhy.*  Právě proto vynaložte veškeré úsilí,+ abyste přidali ke své víře ctnost,+ ke ctnosti poznání,+  k poznání sebeovládání, k sebeovládání+ vytrvalost, k vytrvalosti oddanost Bohu,+  k oddanosti Bohu bratrskou lásku, k bratrské lásce lásku ke všem.+  Pokud to všechno totiž máte a překypuje to ve vás, zabrání vám to být nečinní nebo neplodní+ vzhledem k přesnému poznání našeho Pána Ježíše Krista.  Ale kdo to nemá, je slepý, zavírá oči před světlem*+ a zapomněl, že byl očištěn od svých dřívějších hříchů.+ 10  Bratři, proto se tím víc snažte, abyste si zajistili své povolání*+ a vyvolení, protože když to budete dál všechno dělat, nikdy neselžete.+ 11  Tak vám bude velkoryse darován* vstup do věčného království+ našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista.+ 12  Proto vám chci tyto věci stále připomínat, i když je znáte a jste pevní v pravdě, která je ve vás. 13  Považuji za správné burcovat vás připomínkami,+ dokud jsem v tomto stánku,*+ 14  protože vím, že můj stánek má být brzy odstraněn, jak mi to ukázal i náš Pán Ježíš Kristus.+ 15  Budu dělat všechno pro to, abyste si po mém odchodu mohli tyto věci sami připomínat.* 16  Když jsme vás seznámili s mocí a přítomností našeho Pána Ježíše Krista, nedrželi jsme se chytře vymyšlených historek, ale toho, že jsme na vlastní oči viděli jeho velkolepost.+ 17  Přijal totiž od Boha, Otce, čest a slávu, když mu zdroj velkolepé slávy sdělil tato slova:* „To je můj Syn, můj milovaný, který má moje schválení.“*+ 18  Slyšeli jsme, jak tato slova zazněla z nebe, když jsme s ním byli na svaté hoře. 19  A tak jsme si prorockým slovem ještě jistější a děláte dobře, když mu věnujete pozornost jako lampě,+ která svítí na temném místě, ve vašem srdci, dokud se nerozední a nevyjde jitřenka.+ 20  Především mějte na paměti, že žádné proroctví v Písmu nevychází z nějakého osobního názoru. 21  Vždyť proroctví nebylo nikdy proneseno z lidské vůle,+ ale lidé mluvili z Boha, jak byli vedeni* svatým duchem.+

Poznámky

Nebo „získali víru, stejnou poctu jako my“.
Nebo „velkoryse dala“.
Nebo „velkoryse dal“.
Nebo „chtíč“.
Nebo možná „krátkozraký“.
Nebo „pozvání“.
Nebo „bohatě dopřán“.
Nebo „stanu“, tj. pozemském těle.
Nebo „se o těchto věcech zmiňovat“.
Dosl. „když se k němu z velkolepé slávy donesl takový hlas“.
Nebo „ve kterém mám potěšení“.
Nebo „poháněni“, dosl. „unášeni“.