2. Paralipomenon 16:1–14

16  Ve 36. roce Asovy vlády přitáhl proti Judsku izraelský král Baaša+ a začal budovat* Ramu,+ aby z území judského krále Asy nemohl nikdo odejít ani na něj vstoupit.+  A tak vzal Asa stříbro a zlato z pokladnic Jehovova domu+ a králova domu,* poslal to syrskému králi Ben-hadadovi,+ který žil v Damašku, a vzkázal mu:  „Mezi mnou a tebou je smlouva, stejně jako byla mezi mým otcem a tvým otcem. Posílám ti stříbro a zlato. Zruš svou smlouvu s izraelským králem Baašou, aby ode mě odtáhl.“  Ben-hadad prosbu krále Asy vyslyšel a poslal velitele svých vojsk proti izraelským městům. Dobyli Ijon,+ Dan+ a Abel-majim a zmocnili se všech skladišť Naftaliho měst.+  Když se to Baaša dozvěděl, přestal budovat* Ramu.  Král Asa povolal celé Judsko, aby z Ramy+ odnesli kameny a trámy, ze kterých ji Baaša stavěl.+ Asa z nich pak vybudoval* Gebu+ a Micpu.+  Tehdy přišel k judskému králi Asovi jasnovidec Chanani+ a řekl mu: „Protože ses spolehl na* syrského krále, a ne na Jehovu, svého Boha, vojsko syrského krále uniklo z tvých rukou.+  Neměli Etiopané a Libyjci obrovské vojsko a mnoho válečných vozů a jezdců? Ale spolehl ses na Jehovu, a on ti je vydal do rukou.+  Jehovovy oči se totiž toulají po celé zemi,+ aby ukázal svou sílu ve prospěch* těch, jejichž srdce je mu úplně oddané.+ Zachoval ses nerozumně a odteď se proti tobě povedou války.“+ 10  Asa se ale urazil. Byl na jasnovidce tak rozzlobený, že ho dal zavřít do vězení.* Také začal utlačovat další z lidu. 11  Události Asova života jsou od začátku do konce zapsané v Knize judských a izraelských králů.+ 12  Ve 39. roce vlády postihla Asu vážná choroba nohou. Ale i když byl nemocný, místo na Jehovu se obrátil na lékaře. 13  Nakonec Asa ve 41. roce své vlády zemřel.*+ 14  Pohřbili ho do jeho velkolepé hrobky, kterou si dal vytesat ve Městě Davidově.+ Položili ho na máry, které byly naplněné balzámovým olejem a zvláštní mastí vyrobenou z různých přísad.+ Na jeho počest také zapálili mimořádně velký pohřební oheň.

Poznámky

Nebo „opevňovat, přestavovat“.
Nebo „paláce“.
Nebo „opevňovat, přestavovat“.
Nebo „opevnil, přestavěl“.
Dosl. „opřel o“.
Nebo „aby podpořil“.
Dosl. „do domu klády“.
Dosl. „ulehl se svými otci“.