2. Paralipomenon 14:1–15

  • Abijáš umírá (1)

  • Asa, judský král (2–8)

  • Asa poráží 1 000 000 Etiopanů (9–15)

14  Když Abijáš zemřel,* pohřbili ho ve Městě Davidově.+ Po něm se stal králem jeho syn Asa. Za jeho dnů byl v zemi deset let klid.  Asa dělal to, co je dobré a správné v očích Jehovy, jeho Boha.  Odstranil oltáře cizích bohů+ a výšiny, rozbil posvátné sloupy*+ a podetnul posvátné kůly.*+  Judejcům řekl, aby pátrali po Jehovovi, Bohu svých praotců, a dodržovali Zákon a přikázání.  Ze všech judských měst odstranil výšiny a stojany s kadidlem+ a za jeho vlády byl v království mír.  Vybudoval v Judsku opevněná města,+ protože byl v zemi klid. V těch letech proti němu nevypukla žádná válka. Jehova mu totiž dopřál odpočinek.+  Obyvatelům Judska Asa řekl: „Vybudujme tato města a postavme kolem nich hradby a věže,+ brány* a závory. Země totiž stále patří nám, protože jsme pátrali po Jehovovi, našem Bohu. Pátrali jsme po něm a on nám dopřál odpočinek od všech okolních nepřátel.“ A tak stavěli a dařilo se jim.+  V Asově vojsku bylo 300 000 Judovců vyzbrojených velkými štíty a kopími a 280 000 Benjamínovců, silných válečníků, kteří byli vyzbrojení malými štíty* a luky.*+  Později proti nim vytáhl Etiopan Zerach, v jehož vojsku bylo 1 000 000 mužů a 300 válečných vozů.+ Když se dostal až k Mareše,+ 10  Asa proti němu vytáhl a v údolí Cefata u Mareši se rozestavili do bojového šiku. 11  Asa potom volal k Jehovovi, svému Bohu:+ „Jehovo, ty dokážeš pomoct jak těm, kdo jsou silní,* tak těm, kdo jsou slabí.+ Pomoz nám, Jehovo, náš Bože! Vždyť se spoléháme na* tebe+ a ve tvém jménu jsme vytáhli proti tomuto velkému vojsku.+ Jehovo, ty jsi náš Bůh. Nedovol, aby nad tebou zvítězil pouhý člověk.“+ 12  A tak dal Jehova Asovi a Judejcům vítězství nad Etiopany a Etiopané se dali na útěk.+ 13  Asa je se svými muži pronásledoval až ke Geraru.+ Etiopané utrpěli od Jehovy a jeho vojska zdrcující porážku. Všichni do jednoho padli, nikdo z nich nezůstal naživu. A Judejci si odnesli velkou kořist. 14  Dobyli také všechna města v okolí Geraru, protože jejich obyvatelé dostali z Jehovy velký strach. Všechna města vydrancovali, protože v nich bylo mnoho kořisti. 15  Zaútočili i na ty, kdo pásli stáda a žili ve stanech, a vzali jim velké množství ovcí a velbloudů. Potom se vrátili do Jeruzaléma.

Poznámky

Dosl. „ulehl se svými otci“.
Dosl. „dvoukřídlé dveře“.
Malé štíty obvykle nosili lukostřelci.
Dosl. „a sešlapávali luk“.
Dosl. „mnozí“.
Dosl. „opíráme se o“.