Přejít k článku

Přejít na obsah

2. Korinťanům

Kapitoly

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Stručný přehled

 • 1

  • Pozdravy (1, 2)

  • Útěcha od Boha ve všem trápení (3–11)

  • Pavel změnil plán cesty (12–24)

 • 2

  • Pavel je rozhodnutý přinést radost (1–4)

  • Hříšníkovi mají odpustit a znovu ho přijmout (5–11)

  • Pavel v Troadě a Makedonii (12, 13)

  • Služba – triumfální průvod (14–17)

   • „Nejsme podomní obchodníci s Božím slovem“ (17)

 • 3

  • Doporučující dopisy (1–3)

  • Služebníci nové smlouvy (4–6)

  • Větší sláva nové smlouvy (7–18)

 • 4

  • Světlo dobré zprávy (1–6)

   • Zaslepená mysl nevěřících (4)

  • Poklad v hliněných nádobách (7–18)

 • 5

  • Obléct si nebeský příbytek (1–10)

  • Služba smíření (11–21)

   • Nové stvoření (17)

   • Kristovi vyslanci (20)

 • 6

  • Nezapomínat na účel Boží laskavosti (1, 2)

  • Popis Pavlovy služby (3–13)

  • „Nevstupujte do nerovného svazku“ (14–18)

 • 7

  • Očistěme se od všeho, co poskvrňuje (1)

  • Pavel se z Korinťanů raduje (2–4)

  • Titus přináší dobré zprávy (5–7)

  • Smutek, který se líbí Bohu, a pokání (8–16)

 • 8

  • Sbírka pro křesťany v Judeji (1–15)

  • Do Korintu je poslán Titus (16–24)

 • 9

  • Pohnutka k dávání (1–15)

   • Bůh miluje radostného dárce (7)

 • 10

  • Pavel obhajuje svou službu (1–18)

   • Naše zbraně nejsou tělesné (4, 5)

 • 11

  • Pavel a nejskvělejší apoštolové (1–15)

  • Těžkosti, které Pavel zažívá jako apoštol (16–33)

 • 12

  • Pavlova vidění (1–7a)

  • Pavlův osten v těle (7b–10)

  • Není horší než nejskvělejší apoštolové (11–13)

  • Pavlův zájem o Korinťany (14–21)

 • 13

  • Závěrečná varování a vybídky (1–14)

   • „Zkoušejte, jestli jste ve víře“ (5)

   • Napravujte, co je potřeba, smýšlejte jednotně (11)