2. Tesaloničanům 3:1–18

  • Modlete se (1–5)

  • Varování před neukázněností (6–15)

  • Závěrečné pozdravy (16–18)

3  Nakonec, bratři, modlete se za nás,+ aby se Jehovovo* slovo rychle šířilo+ a bylo přijímáno s úctou, jako je to u vás,  a abychom byli ochráněni před nebezpečnými a zlými lidmi,+ protože ne každý má víru.+  Ale Pán je věrný, on vás posílí a ochrání před tím zlým.  Jako následovníci Pána vám důvěřujeme, že se řídíte a budete řídit našimi pokyny.  Ať Pán dál vede vaše srdce k tomu, abyste milovali Boha+ a vytrvávali+ pro Krista.  Bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista vám dáváme pokyny, abyste se odtáhli od každého bratra, který žije neukázněně,*+ a ne podle toho,* co jste přijali* od nás.+  Sami víte, jak nás máte napodobovat,+ protože když jsme byli u vás, nechovali jsme se neukázněně  ani jsme od nikoho nejedli jídlo zadarmo.+ Naopak, ve dne v noci jsme usilovně a tvrdě pracovali, abychom nikoho z vás nezatížili velkými výdaji.+  Ne že bychom na to neměli právo,+ ale chtěli jsme vám dát příklad, který byste mohli napodobovat.+ 10  Když jsme byli u vás, dávali jsme vám také tento příkaz: „Pokud někdo nechce pracovat, ať ani nejí.“+ 11  Slyšíme totiž, že někteří z vás žijí neukázněně,+ vůbec nepracují, ale pletou se do toho, co se jich netýká.+ 12  Takovým dáváme příkaz a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby pokojně pracovali a jedli jídlo, na které si sami vydělají.+ 13  Ale vy, bratři, nepolevujte v konání dobra. 14  A pokud někdo neposlouchá to, co jsme napsali v tomto dopise, označte si ho a přestaňte se s ním stýkat,+ aby se zastyděl. 15  Přesto ho nepovažujte za nepřítele, ale dál ho napomínejte+ jako bratra. 16  Ať vám sám Pán pokoje stále a v každém ohledu dává pokoj.+ Ať je Pán s vámi všemi. 17  Zde je můj, Pavlův, vlastnoručně psaný pozdrav.+ Takhle potvrzuji všechny svoje dopisy, takhle píšu. 18  Ať je s vámi všemi nezasloužená laskavost našeho Pána Ježíše Krista.

Poznámky

Nebo „nepořádně“.
Dosl. „tradic“.
Nebo možná „co přijali“.