2. Královská 4:1–44

  • Eliša zázračně zajišťuje olej jedné vdově (1–7)

  • Pohostinná Šunemanka (8–16)

  • Ženě se narodil slíbený syn, syn umírá (17–31)

  • Eliša křísí syna Šunemanky (32–37)

  • Eliša způsobil, že se jídlo dalo jíst (38–41)

  • Eliša zázračně zajišťuje chléb (42–44)

4  Manželka jednoho ze synů proroků+ začala volat k Elišovi: „Tvůj sluha, můj manžel, je mrtvý a ty víš, že se vždycky bál Jehovy.+ Teď ale přišel věřitel, aby si obě moje děti vzal za otroky.“  Eliša se jí zeptal: „Co pro tebe můžu udělat? Řekni mi, co máš doma.“ Odpověděla mu: „Tvoje služka nemá doma vůbec nic, jenom džbán oleje.“+  Řekl jí: „Jdi a požádej všechny své sousedy o nádoby, prázdné nádoby. Sežeň jich co nejvíc.  Pak se vrať domů, zavři za sebou a svými syny dveře, začni do všech těch nádob nalévat olej a plné dávej stranou.“  A tak od něj odešla. Zavřela za sebou a svými syny dveře, synové jí podávali nádoby a ona je plnila.+  Když byly nádoby plné, řekla jednomu ze svých synů: „Podej mi další nádobu.“+ Odpověděl jí: „Další nádoby už tady nejsou.“ Tehdy olej přestal téct.+  Šla tedy a pověděla to muži pravého Boha. On jí řekl: „Jdi, prodej olej a splať své dluhy. Ty a tvoji synové pak můžete žít z toho, co zbude.“  Jednou šel Eliša do Šunemu.+ Žila tam jistá významná žena a ta ho přemluvila, aby se u ní najedl.+ Kdykoli pak šel kolem, zastavil se tam na jídlo.  Po nějaké době řekla svému manželovi: „Vím, že ten, kdo tudy chodívá, je svatý Boží prorok. 10  Prosím, udělejme mu na střeše malou místnost+ a dejme tam lůžko, stůl, židli a svícen. Kdykoli k nám pak přijde, může tam zůstat.“+ 11  Jednoho dne Eliša přišel a vstoupil do střešní místnosti, aby si tam lehl. 12  Pak řekl svému sloužícímu Gechazimu:+ „Zavolej tu Šunemanku.“+ Zavolal ji tedy, aby k němu přišla. 13  Eliša mu potom řekl: „Pověz jí prosím: ‚Máš s námi hodně starostí.+ Co pro tebe můžu udělat?+ Mám se za tebe přimluvit u krále nebo u velitele vojska?‘“+ Ona ale odpověděla: „Mezi svým lidem jsem v bezpečí.“ 14  Eliša se pak zeptal: „Co pro ni tedy můžu udělat?“ Gechazi mu odpověděl: „Nemá syna+ a její manžel je starý.“ 15  A tak řekl: „Zavolej ji.“ Gechazi ji zavolal a ona zůstala stát ve dveřích. 16  Eliša jí oznámil: „Příští rok touto dobou budeš chovat syna.“+ Odpověděla: „Ne, můj pane, muži pravého Boha! Nedávej své služce falešné naděje.“ 17  Žena ale otěhotněla a příští rok tou dobou porodila syna, tak jak jí Eliša řekl. 18  Chlapec rostl. Jednou šel za svým otcem, který byl venku s ženci. 19  Začal si svému otci stěžovat: „Moje hlava, moje hlava!“ Jeho otec tedy řekl sloužícímu: „Odnes ho k matce.“ 20  A tak ho odnesl k matce. Chlapec jí seděl na klíně a v poledne zemřel.+ 21  Ona pak šla nahoru, položila ho na lůžko muže pravého Boha,+ zavřela za sebou dveře a odešla. 22  Zavolala svého manžela a řekla mu: „Pošli mi prosím jednoho ze sloužících a jednu oslici. Půjdu rychle za mužem pravého Boha a vrátím se.“ 23  Zeptal se jí: „Proč za ním jdeš dnes? Není novoluní+ ani sabat.“ Odpověděla mu: „Neboj se, všechno je v pořádku.“ 24  Osedlala oslici a řekla sloužícímu: „Poháněj ji a nezpomaluj kvůli mně – jen kdybych ti řekla.“ 25  A tak se vydala za mužem pravého Boha na horu Karmel. Když ji muž pravého Boha v dálce uviděl, řekl svému sloužícímu Gechazimu: „Podívej, tamhle je ta Šunemanka. 26  Běž jí prosím naproti a zeptej se jí: ‚Daří se ti dobře? Daří se dobře manželovi? Daří se dobře dítěti?‘“ Odpověděla: „Ano, daří.“ 27  Když přišla na horu k muži pravého Boha, chytila se jeho nohou.+ Gechazi k ní přistoupil a chtěl ji odstrčit, ale muž pravého Boha mu řekl: „Nech ji, prožívá velkou bolest* a Jehova mi to zatajil, nepověděl mi to.“ 28  Žena se zeptala: „Prosila jsem snad svého pána o syna? Neříkala jsem ‚Nedávej mi falešné naděje‘?“+ 29  Eliša řekl Gechazimu: „Uvaž si oděv k bokům,+ vezmi si moji hůl a jdi. Když někoho potkáš, nezdrav ho, a když někdo pozdraví tebe, neodpovídej mu. Jdi a polož moji hůl chlapci na obličej.“ 30  Chlapcova matka ale řekla: „Jakože žije Jehova a jakože žiješ ty, bez tebe neodejdu.“+ Eliša tedy vstal a šel s ní. 31  Gechazi šel napřed a položil hůl chlapci na obličej, ale ten nejevil žádné známky života.+ A tak se vrátil k Elišovi a řekl mu: „Chlapec se neprobudil.“ 32  Když Eliša vešel do domu, chlapec ležel mrtvý na jeho lůžku.+ 33  Vstoupil k němu do místnosti, zavřel za sebou dveře a začal se modlit k Jehovovi.+ 34  Potom si klekl na lůžko a položil se na chlapce. Svá ústa položil na jeho ústa, své oči na jeho oči a své dlaně na jeho dlaně. Zůstal nad ním takto skloněný a chlapcovo tělo se postupně zahřálo.+ 35  Pak se Eliša prošel po domě tam a zpátky, znovu si klekl na lůžko a sklonil se nad chlapcem. Chlapec sedmkrát kýchl a otevřel oči.+ 36  Eliša zavolal Gechaziho a řekl mu: „Zavolej tu Šunemanku.“ A tak ji zavolal. Když přišla, Eliša jí řekl: „Vezmi si svého syna.“+ 37  Vstoupila, padla mu k nohám a poklonila se mu až k zemi. Potom vzala svého syna a odešla. 38  Eliša se vrátil do Gilgalu. V té době byl v zemi hladomor.+ Když před ním seděli synové proroků,+ Eliša řekl svému sloužícímu:+ „Postav na oheň velký hrnec a uvař pro syny proroků něco k jídlu.“ 39  Jeden z nich šel na pole nasbírat sléz. Našel planou tykev, natrhal její plody a naplnil jimi svůj oděv. Pak se vrátil, a aniž by je znal, nakrájel je do hrnce. 40  Později to dali mužům k jídlu, ale oni, jakmile to ochutnali, vykřikli: „Muži pravého Boha, v hrnci je smrt!“ A nemohli jíst dál. 41  Eliša tedy požádal: „Přineste mi mouku.“ Nasypal ji do hrnce a řekl: „Dejte to mužům, ať se najedí.“ A v hrnci už nebylo nic škodlivého.+ 42  Z Baal-šališi+ přišel jeden muž a přinesl muži pravého Boha 20 ječných chlebů+ z prvních zralých plodů a vak nového obilí.+ Eliša řekl: „Dej to mužům, ať se najedí.“ 43  Jeho sloužící se ale zeptal: „Jak mám tohle dát stovce mužů?“+ Eliša odpověděl: „Dej jim to, ať se najedí, protože toto říká Jehova: ‚Najedí se a ještě něco zbude.‘“+ 44  Dal jim to tedy, oni se najedli a ještě něco zbylo,+ tak jak Jehova řekl.

Poznámky

Nebo „její duše je v ní hořká“.