2. Královská 2:1–25

  • Jehova bere Elijáše ve větrné bouři (1–18)

    • Eliša dostává Elijášův oděv (13, 14)

  • Eliša uzdravuje vodu v Jerichu (19–22)

  • Medvědice zabíjejí chlapce z Betelu (23–25)

2  Když se Jehova chystal vzít ve větrné bouři Elijáše+ k nebesům,*+ vyšel Elijáš a Eliša+ z Gilgalu.+  Elijáš řekl Elišovi: „Zůstaň prosím tady, protože Jehova mě poslal do Betelu.“ Eliša ale odpověděl: „Jakože žije Jehova a jakože žiješ ty, neopustím tě.“ A tak šli do Betelu.+  Synové proroků,* kteří v Betelu žili, přišli k Elišovi a zeptali se ho: „Víš, že už nad sebou nebudeš mít svého pána, protože ho dnes od tebe Jehova vezme?“+ Odpověděl: „Vím to. Mlčte.“  Pak mu Elijáš řekl: „Elišo, zůstaň prosím tady, protože Jehova mě poslal do Jericha.“+ Eliša ale odpověděl: „Jakože žije Jehova a jakože žiješ ty, neopustím tě.“ A tak šli do Jericha.  Synové proroků, kteří v Jerichu žili, přišli k Elišovi a zeptali se ho: „Víš, že už nad sebou nebudeš mít svého pána, protože ho dnes od tebe Jehova vezme?“ Odpověděl: „Vím to. Mlčte.“  Pak mu Elijáš řekl: „Zůstaň prosím tady, protože Jehova mě poslal k Jordánu.“ Eliša ale odpověděl: „Jakože žije Jehova a jakože žiješ ty, neopustím tě.“ A tak oba pokračovali v cestě.  Padesát mužů ze synů proroků šlo za nimi a zdálky je pozorovali, zatímco ti dva stáli u Jordánu.  Potom vzal Elijáš svůj oděv,*+ svinul ho, uhodil jím do vody a ta se rozestoupila. Oba tak přešli po suché zemi.+  Když přešli na druhou stranu, Elijáš řekl Elišovi: „Pověz mi, co pro tebe mám udělat, než mě Bůh od tebe vezme.“ Eliša odpověděl: „Ať prosím dostanu dvojitý podíl*+ tvého ducha.“+ 10  Elijáš mu řekl: „Žádáš o obtížnou věc. Pokud mě uvidíš, až mě Bůh od tebe bude brát, dostaneš, o co prosíš. Ale pokud ne, nedostaneš to.“ 11  Zatímco spolu šli a povídali si, najednou je od sebe oddělil ohnivý válečný vůz tažený ohnivými koňmi+ a Elijáš vystoupil ve větrné bouři k nebesům.*+ 12  Když to Eliša viděl, zvolal: „Můj otče, můj otče! Válečný vůz Izraele a jeho jezdci!“+ Když mu Elijáš zmizel z dohledu, vzal Eliša svůj oděv a roztrhl ho na dva kusy.+ 13  Potom zvedl oděv,*+ který spadl z Elijáše, vrátil se a zůstal stát na břehu Jordánu. 14  Oděvem,* který z Elijáše spadl, pak uhodil do vody a zvolal: „Kde je Jehova, Elijášův Bůh?“ Když do vody uhodil, ta se rozestoupila a Eliša přešel na druhou stranu.+ 15  Zdálky ho viděli synové proroků z Jericha a řekli: „Elijášův duch se usadil na Elišovi.“+ A tak mu šli naproti a poklonili se mu až k zemi. 16  Řekli mu: „Mezi tvými sluhy je 50 schopných mužů. Ať jdou prosím tvého pána hledat. Možná ho Jehovův duch* zvedl a hodil ho na nějakou horu nebo do nějakého údolí.“+ Eliša odpověděl: „Neposílejte je.“ 17  Oni na něj ale naléhali, až mu to bylo nepříjemné, takže nakonec řekl: „Pošlete je.“ Poslali tedy těch 50 mužů a ti ho tři dny hledali, ale nenašli ho. 18  Když se vrátili k Elišovi, který zůstal v Jerichu,+ zeptal se jich: „Neříkal jsem vám, abyste nechodili?“ 19  Po nějaké době muži z města řekli Elišovi: „Jak náš pán vidí, město má dobrou polohu.+ Ale je tu špatná voda a země je neúrodná.“* 20  Odpověděl: „Doneste mi novou misku a dejte do ní sůl.“ A tak mu ji donesli. 21  Eliša šel k prameni, hodil do něj sůl+ a prohlásil: „Toto říká Jehova: ‚Uzdravuji tuto vodu. Už nebude působit smrt ani neplodnost.‘“* 22  A ta voda je zdravá až dodnes, tak jak to Eliša řekl. 23  Pak se odtamtud vydal nahoru do Betelu. Když šel po cestě, z města vyšli nějací chlapci a začali se mu pošklebovat.+ Křičeli: „Táhni,* ty holohlavče! Táhni, ty holohlavče!“ 24  Nakonec se otočil, podíval se na ně a proklel je v Jehovově jménu. Nato vyšly z lesa dvě medvědice+ a 42 chlapců roztrhaly.+ 25  Eliša se odtamtud vydal na horu Karmel+ a pak se vrátil do Samaří.

Poznámky

Nebo „obloze“.
Výraz „synové proroků“ se zřejmě vztahuje na skupinu proroků, kteří společně dostali zvláštní školení nebo vzájemně spolupracovali.
Nebo „oděv proroka“.
Nebo „dva podíly“.
Nebo „obloze“.
Nebo „oděv proroka“.
Nebo „oděvem proroka“.
Nebo „vítr“.
Nebo možná „působí potraty“.
Nebo možná „potraty“.
Nebo „jdi vzhůru“.