2. Královská 16:1–20

  • Achaz, judský král (1–6)

  • Achaz uplácí Asyřany (7–9)

  • Achaz dává vyrobit napodobeninu pohanského oltáře (10–18)

  • Achaz umírá (19, 20)

16  Achaz,+ syn judského krále Jotama, se stal králem v 17. roce vlády Pekacha, syna Remaljáše.  Achazovi bylo 20 let, když se stal králem, a vládl v Jeruzalémě 16 let. Na rozdíl od svého předka Davida nedělal to, co je správné v očích Jehovy, jeho Boha.+  Jednal jako izraelští králové,+ a dokonce obětoval svého syna v ohni*+ podle odporných zvyků národů,+ které Jehova před Izraelity vyhnal.  Na výšinách,+ na kopcích a pod každým zeleným stromem+ předkládal oběti a nechával z nich stoupat obětní dým.  Proti Achazovi přitáhl syrský král Recin a izraelský král Pekach, syn Remaljáše.+ Oblehli Jeruzalém, ale nedokázali ho dobýt.  V té době syrský král Recin vrátil Edomu město Elat+ a vyhnal z něj Židy.* Edomité se v něm usadili a žijí tam až dodnes.  Achaz vyslal posly k asyrskému králi Tiglat-pileserovi+ se vzkazem: „Jsem tvůj sluha a tvůj syn. Přitáhni a vysvoboď mě z rukou syrského krále a izraelského krále, kteří na mě zaútočili.“  Achaz vzal stříbro a zlato z Jehovova domu a z pokladnic králova domu* a poslal to asyrskému králi jako úplatek.+  Asyrský král jeho žádosti vyhověl. Přitáhl k Damašku a dobyl ho. Jeho obyvatele odvedl do Kiru+ a Recina zabil.+ 10  Král Achaz se pak vydal za asyrským králem Tiglat-pileserem do Damašku. Když uviděl oltář, který tam stál, poslal knězi Urijášovi nákres oltáře se všemi detaily.+ 11  Kněz Urijáš+ pak postavil oltář+ podle toho, co mu král Achaz z Damašku poslal. Dokončil ho ještě před tím, než se odtamtud Achaz vrátil. 12  Když se král z Damašku vrátil a oltář uviděl, přistoupil k němu a předložil na něm oběti.+ 13  Nechal na něm dýmat své zápalné oběti a obilné oběti. Také na něj vylil své tekuté oběti a pokropil ho krví svých obětí společenství. 14  Měděný oltář,+ který byl před Jehovou a stál před domem, mezi novým oltářem a Jehovovým domem, potom přesunul severně od nového oltáře. 15  Knězi Urijášovi+ král Achaz přikázal: „Na velkém oltáři nechávej dýmat ranní zápalnou oběť i večerní obilnou oběť,+ královu zápalnou oběť a jeho obilnou oběť a také zápalné, obilné a tekuté oběti lidu.+ Měl bys ho pokropit krví všech zápalných obětí i krví všech ostatních obětí. Pokud jde o měděný oltář, ještě se rozhodnu, co se s ním stane.“ 16  Kněz Urijáš udělal všechno tak, jak mu král Achaz přikázal.+ 17  Achaz navíc rozřezal boky vozíků+ a odstranil z nich nádrže.+ Sundal Moře z měděných býků,+ na kterých stálo, a dal ho na kamenné dláždění.+ 18  A ze strachu z asyrského krále odstranil z Jehovova domu krytou chodbu používanou o sabatu, která byla u domu postavena, i zvláštní vchod pro krále. 19  Ostatní události Achazova života – to, co udělal – jsou zapsané v kronice judských králů.+ 20  Když Achaz zemřel,* pohřbili ho k jeho předkům ve Městě Davidově. Po něm se stal králem jeho syn Ezekjáš.*+

Poznámky

Dosl. „nechal syna projít ohněm“.
Nebo „Judejce“.
Nebo „paláce“.
Dosl. „ulehl se svými otci“.
Znamená „Jehova posiluje“.