2. Královská 11:1–21

  • Trůnu se zmocňuje Atalja (1–3)

  • Jehoaš je potají dosazen za krále (4–12)

  • Atalja je zabita (13–16)

  • Jehojadovy reformy (17–21)

11  Když Achazjášova matka Atalja+ zjistila, že její syn zemřel,+ vyvraždila celý královský rod.*+  Achazjášova sestra Jehošeba, dcera krále Jehorama, ale vzala Achazjášova syna Jehoaše+ a potají ho odnesla* zprostřed králových synů, kteří měli být zabiti. Spolu s jeho kojnou ho schovala do vnitřní ložnice. Podařilo se jim ho před Ataljou ukrýt, takže unikl smrti.  Zůstal s ní šest let, schovaný v Jehovově domě, zatímco nad zemí vládla Atalja.  V sedmém roce Jehojada poslal pro velitele set, kteří byli nad karijskou osobní stráží a nad palácovou stráží,*+ a zavolal je k sobě do Jehovova domu. Uzavřel s nimi smlouvu, nechal je v Jehovově domě přísahat a potom jim ukázal králova syna.+  Přikázal jim: „Uděláte toto: Až budete mít o sabatu službu, třetina z vás bude pečlivě hlídat králův dům,*+  další třetina bude u brány Základu a zbývající třetina bude u brány za palácovou stráží. Budete se střídat v hlídání domu.  Vaše dva oddíly, které o sabatu službu mít neměly, budou pečlivě hlídat Jehovův dům a chránit krále.  Obklopte krále ze všech stran, každý se zbraní v ruce. Pokud se někdo pokusí proniknout do vašich řad, zabijete ho. Zůstaňte s králem, ať půjde kamkoli.“*  Velitelé set+ udělali přesně to, co jim kněz Jehojada přikázal. Každý vzal své muže – ty, kteří měli o sabatu službu, i ty, kteří ji neměli – a přišli ke knězi Jehojadovi.+ 10  Ten dal velitelům set kopí a kulaté štíty, které patřily králi Davidovi a byly v Jehovově domě. 11  Vojáci palácové stráže,+ každý se zbraní v ruce, se rozestavili od pravé strany domu až k levé straně domu, u oltáře+ a u domu, aby chránili krále ze všech stran. 12  Potom Jehojada vyvedl králova syna+ ven, nasadil mu korunu* a položil na něj svědectví.*+ Když ho prohlásili za krále a pomazali ho, začali tleskat a volat: „Ať žije král!“+ 13  Jakmile Atalja zaslechla, jak lidé pobíhají a volají, přišla mezi ně do Jehovova domu+ 14  a uviděla krále, který stál u sloupu, tak jak bylo zvykem.+ Byli tam s ním velitelé a trubači.+ Všechen lid země se radoval a troubil na trubky. Atalja si roztrhla oděv a vykřikla: „Spiknutí! Spiknutí!“ 15  Kněz Jehojada přikázal velitelům set,+ kteří byli nad vojskem: „Vyveďte ji odsud, a pokud někdo půjde za ní, zabijte ho mečem!“ Řekl totiž: „Nezabíjejte ji v Jehovově domě.“ 16  A tak se jí chopili, odvedli ji na místo, kudy koně vstupují do králova domu,+ a tam ji zabili. 17  Potom Jehojada uzavřel smlouvu mezi Jehovou a králem a lidem,+ že budou dál Jehovův lid. Uzavřel také smlouvu mezi králem a lidem.+ 18  Nato se všechen lid země vydal do Baalova domu.* Zbořili jeho oltáře,+ rozdrtili jeho sochy+ a před oltáři zabili Baalova kněze Mattana.+ Kněz Jehojada pak dosadil dozorce nad Jehovovým domem.+ 19  Vzal velitele set,+ karijskou osobní stráž, palácovou stráž+ a všechen lid země a společně doprovodili krále na cestě z Jehovova domu. Branou palácové stráže vešli do králova domu, kde se posadil na královský trůn.+ 20  Všechen lid země se radoval a ve městě nastal klid, protože Atalju u králova domu zabili mečem. 21  Jehoašovi+ bylo sedm let, když se stal králem.+

Poznámky

Dosl. „veškeré semeno království“.
Dosl. „ukradla“.
Dosl. „nad běžci“.
Nebo „palác“.
Dosl. „když vychází a když vchází“.
Nebo „diadém“.
Možná svitek obsahující Boží zákon.
Nebo „chrámu“.