2. Korinťanům 9:1–15

  • Pohnutka k dávání (1–15)

    • Bůh miluje radostného dárce (7)

9  Vlastně vám ohledně této služby pro svaté+ ani nemusím psát,  protože znám vaši ochotu a chlubím se jí před Makedonci. Říkám jim, že vy v Achaii jste už rok připravení, a vaše horlivost podnítila většinu z nich.  Ale posílám bratry, aby to, že se vámi chlubíme, nevyznělo v tomto ohledu naprázdno a abyste opravdu byli připravení, jak jsem jim říkal.  Kdyby totiž Makedonci přišli se mnou a zjistili, že nejste připravení, my – nemluvě o vás – bychom se museli stydět za to, že jsme vám důvěřovali.  Považoval jsem tedy za nutné povzbudit bratry, aby k vám šli napřed a štědrý dar, který jste slíbili, připravili předem. Tak to bude připravené jako štědrý dar, a ne jako něco vynuceného.  Platí ale toto: Kdo seje skromně, bude také skromně sklízet, a kdo seje štědře, bude také štědře sklízet.+  Ať každý jedná, jak se rozhodl v srdci, ne s nechutí* nebo z donucení,+ protože Bůh miluje radostného dárce.+  Bůh je navíc schopen zahrnout vás veškerou svou nezaslouženou laskavostí, abyste měli vždycky ve všem dostatek a abyste měli hojnost toho, co je potřeba pro každé dobré dílo.+  (Jak je napsáno: „Rozděloval doširoka,* dával chudým. Plody jeho správných skutků potrvají navždy.“+ 10  Takže ten, kdo bohatě opatřuje semeno rozsévači a chléb k jídlu, opatří a rozmnoží semeno k setí pro vás a zvětší úrodu vašeho správného jednání.) 11  Ve všem jste obohacováni, abyste mohli být ve všech ohledech štědří, a taková štědrost naším prostřednictvím podnítí druhé, aby děkovali Bohu. 12  Poskytnutím této služby totiž bude nejen dobře postaráno o potřeby svatých,+ ale také bude díky ní mnoho lidí velmi děkovat Bohu. 13  Budou oslavovat Boha, protože tato služba* dokáže, že se podřizujete dobré zprávě o Kristu, kterou veřejně oznamujete, a protože štědře přispíváte jim a všem ostatním.+ 14  A budou se za vás úpěnlivě modlit a dávat najevo, že vás milují, kvůli vše převyšující nezasloužené laskavosti, kterou vám Bůh prokazuje. 15  Díky Bohu za jeho nepopsatelný dar!

Poznámky

Nebo „zdráhavě“.
Nebo „štědře“.
Nebo „pomoc“.