2. Korinťanům 8:1–24

  • Sbírka pro křesťany v Judeji (1–15)

  • Do Korintu je poslán Titus (16–24)

8  Bratři, chceme, abyste věděli o nezasloužené laskavosti, kterou Bůh prokázal sborům v Makedonii.+  I když při velké zkoušce zažívali trápení, jejich nesmírná radost je podnítila, aby navzdory velké chudobě projevili mimořádnou štědrost* a tak ukázali, že jsou bohatí.  Dosvědčuji, že dali, co mohli,+ dokonce víc než to,+  a sami od sebe nás naléhavě prosili, aby měli tu čest dávat a podílet se na službě* pro svaté.+  Udělali víc, než jsme doufali, ale nejdřív dali prostřednictvím Boží vůle sami sebe Pánu a nám.  Vybídli jsme tedy Tita,+ aby dokončil sbírku, kterou už dřív mezi vámi začal – aby vybral váš laskavý dar.  Víme, že pokud jde o víru, schopnost kázat, poznání, neochvějnou horlivost a naši lásku k vám, v tom všem jste opravdu bohatí. Buďte tedy bohatí i v dávání.+  Nepřikazuji vám to, ale říkám to proto, abyste věděli o horlivosti jiných a abych vyzkoušel opravdovost vaší lásky.  Znáte totiž nezaslouženou laskavost našeho Pána Ježíše Krista – i když byl bohatý, zchudl kvůli vám,+ abyste jeho chudobou zbohatli. 10  Řeknu vám na to svůj názor:+ Je to k vašemu prospěchu, protože jste s tou sbírkou začali už před rokem, a navíc to bylo vaše přání. 11  To, co jste začali, teď se stejnou ochotou dokončete podle prostředků, které máte. 12  Pokud je totiž člověk ochotný, jeho dávání je zvlášť přijatelné podle toho, co má,+ ne podle toho, co nemá. 13  Nechci, aby to bylo snadné pro jiné a těžké pro vás, 14  ale aby teď váš přebytek vyvážil jejich nedostatek a jejich přebytek zase vyvážil váš nedostatek, a tak došlo k vyrovnání. 15  Jak je napsáno: „Kdo měl hodně, tomu nepřebývalo, a kdo měl málo, tomu nechybělo.“+ 16  Díky Bohu, že Titovi vložil do srdce stejný opravdový zájem o vás.+ 17  Reagoval na vybídnutí, ale protože je velmi horlivý, jde k vám sám od sebe. 18  A posíláme s ním bratra, kterého ve všech sborech chválí za to, co dělá pro dobrou zprávu. 19  Navíc dostal od sborů pověření, aby nás doprovázel a pomohl nám postarat se o tento laskavý dar k Pánově slávě a dokázat tím, že jsme ochotní pomáhat. 20  Tak se vyhneme tomu, že by nás někdo kritizoval za to, jak s tímto štědrým příspěvkem zacházíme.+ 21  Vždyť „se o všechno staráme poctivě nejen před očima Jehovy,* ale také před očima lidí“.+ 22  Kromě toho s nimi posíláme našeho bratra, o kterém jsme se mnohokrát a v mnoha ohledech přesvědčili, že je horlivý, a teď je ještě horlivější, protože vám plně důvěřuje. 23  Pokud je ale ohledně Tita nějaká pochybnost, vězte, že je to můj společník* a spolupracovník ve službě pro vás. A pokud je nějaká pochybnost ohledně našich bratrů, jsou to vyslanci* sborů a muži, kteří přináší slávu Kristu. 24  Dokažte jim tedy svou lásku+ a ukažte sborům, proč jsme se vámi chlubili.

Poznámky

Nebo „překypovali štědrostí“.
Nebo „pomoci“.
Dosl. „podílník“.
Dosl. „apoštolové“.