2. Korinťanům 3:1–18

  • Doporučující dopisy (1–3)

  • Služebníci nové smlouvy (4–6)

  • Větší sláva nové smlouvy (7–18)

3  To se máme znovu začít doporučovat? Nebo snad, jako někteří, potřebujeme doporučující dopisy pro vás nebo od vás?  Vy sami jste naším dopisem+ napsaným na našem srdci, který zná a čte celé lidstvo.  Je přece zjevné, že jste Kristův dopis, který jsme napsali my, služebníci,+ a který je napsaný ne inkoustem, ale duchem živého Boha, ne na kamenných tabulkách,+ ale na tělesných tabulkách, na srdcích.+  Můžeme to před Bohem říct s jistotou, kterou máme díky Kristu.  Ne že bychom byli sami od sebe způsobilí a mysleli si, že jsme něčeho dosáhli vlastními silami, ale naše způsobilost je od Boha.+  On nám dal způsobilost k tomu, abychom byli služebníky nové smlouvy,+ ne psaného zákoníku,+ ale služebníky ducha. Vždyť psaný zákoník odsuzuje k smrti,+ ale duch oživuje.+  A pokud zákoník, který přináší smrt a který byl vyrytý do kamenů,+ vznikl s takovou slávou, že se Izraelité nedokázali podívat na Mojžíšův obličej kvůli slávě, kterou vyzařoval,+ slávě, která měla být odstraněna,  proč by neměl být duch udělen+ s ještě větší slávou?+  Pokud totiž zákoník, který přináší odsouzení,+ byl slavný,+ tím slavnější je to, jak jsou lidé prohlašováni za bezúhonné!*+ 10  Ano, dokonce i to, co bylo kdysi slavné, ztratilo slávu kvůli slávě, která je větší.+ 11  Pokud bylo se slávou zavedeno to, co mělo být odstraněno,+ tím slavnější je to, co zůstává!+ 12  Protože máme takovou naději,+ mluvíme naprosto bez zábran* 13  a neděláme to, co dělal Mojžíš, který si zakrýval obličej závojem,+ aby se Izraelité nemohli dívat na konec toho, co mělo být odstraněno. 14  Jejich myšlení ale bylo otupělé.+ Vždyť ten samý závoj zůstává při čtení staré smlouvy nezvednutý až dodnes,+ protože je odstraňován jen prostřednictvím Krista.+ 15  Až dodnes, kdykoli se čte Mojžíš,+ leží na jejich srdci závoj.+ 16  Ale když se člověk obrátí k Jehovovi,* závoj je odstraněn.+ 17  Jehova* je duch,+ a kde je Jehovův* duch, tam je svoboda.+ 18  A my všichni, zatímco s odkrytými obličeji zrcadlíme Jehovovu* slávu, jsme přeměňováni v ten samý obraz, obraz čím dál slavnější,* přesně jak to s námi dělá Jehova,* duch.*+

Poznámky

Nebo „jak je udílena spravedlnost“.
Nebo „s velkou volností řeči“.
Dosl. „od slávy k slávě“.
Nebo možná „Jehovův duch“.