2. Korinťanům 12:1–21

  • Pavlova vidění (1–7a)

  • Pavlův osten v těle (7b–10)

  • Není horší než nejskvělejší apoštolové (11–13)

  • Pavlův zájem o Korinťany (14–21)

12  Musím se chlubit. Není to prospěšné, ale přejdu k viděním+ a zjevením od Pána.+  Znám člověka v jednotě s Kristem, který před 14 lety – jestli v těle nebo mimo tělo, nevím, Bůh to ví – byl uchvácen do třetího nebe.  Ano, znám takového člověka, který – jestli v těle nebo odděleně od těla, nevím, Bůh to ví –  byl uchvácen do ráje a slyšel slova, která nemají být vyslovena a která člověk nesmí říkat.  Takovým člověkem se budu chlubit. Nebudu se chlubit sám sebou, jedině svými slabostmi.  I kdybych se někdy chtěl chlubit, nebyl bych nerozumný, protože bych říkal pravdu. Ale nedělám to, protože nechci, aby mi někdo připisoval víc, než co u mě vidí nebo co ode mě slyší,  jen kvůli tomu, že jsem dostal taková mimořádná zjevení. Abych se moc nepovyšoval, byl mi dán do těla osten,+ Satanův anděl, aby mě bil do tváře* a já se moc nepovyšoval.  Třikrát jsem proto prosil Pána, aby mě toho zbavil.  Ale řekl mi: „Stačí ti moje nezasloužená laskavost, protože moje moc se plně projeví, když jsi slabý.“+ Velmi rád se tedy budu chlubit svými slabostmi, aby Kristova moc zůstala nade mnou jako stan. 10  Proto mám kvůli Kristu potěšení ve slabostech, v urážkách, v obdobích nouze, v pronásledování a v těžkostech. Když jsem totiž slabý, pak jsem mocný.+ 11  Stal jsem se nerozumným. Donutili jste mě k tomu, vždyť jste mě měli doporučit vy. Nejsem přece v ničem horší než vaši nejskvělejší apoštolové, i když nejsem nic.+ 12  S velkou vytrvalostí jsem vám dokazoval, že jsem apoštol,+ a prováděl jsem znamení, zázraky* a mocné skutky.+ 13  Vždyť v čem jste byli znevýhodněni oproti ostatním sborům kromě toho, že jsem vám nebyl na obtíž?+ Odpusťte mi laskavě tuto křivdu. 14  Už potřetí jsem připravený k vám přijít a ani tentokrát vám nebudu na obtíž. Nejde mi totiž o váš majetek,+ ale o vás. Vždyť se neočekává, že děti+ budou spořit pro své rodiče, ale rodiče pro své děti. 15  Já za vás velmi rád dám všechno, i sám sebe.+ Pokud vás tolik miluji, zasloužím si být milován méně? 16  Ale ať je to jakkoli, nezatížil jsem vás.+ A přesto říkáte, že jsem byl vychytralý a že jsem vás obelstil. 17  Využil jsem vás snad prostřednictvím někoho z těch, které jsem k vám poslal? 18  Vybídl jsem Tita, aby k vám šel, a poslal jsem s ním ještě jednoho bratra. Copak vás Titus nějak využil?+ Copak jsme neprojevovali stejného ducha, nešli ve stejných stopách? 19  Myslíte si, že se před vámi celou dobu obhajujeme? Je to Bůh, před kterým mluvíme v jednotě s Kristem. Ale všechno to děláme, milovaní, abychom vás posílili.* 20  Bojím se totiž, že až přijdu, nenajdu vás v takovém stavu, v jakém bych si přál, a sám nebudu takový, jak byste si přáli vy, ale místo toho budou mezi vámi rozepře, žárlivost, výbuchy hněvu, rozkoly, pomluvy, šuškání,* nafoukanost a zmatky. 21  Bojím se, aby mě můj Bůh, až znovu přijdu, před vámi neponížil a abych nemusel truchlit nad těmi mnohými, kdo dřív hřešili a doteď nečiní pokání z nečistoty, sexuální nemravnosti* a nestoudného chování,* kterých se dopouštěli.

Poznámky

Nebo „fackoval“.
Nebo „předzvěsti“.
Dosl. „budovali“.
Nebo „klepy“.
Řecky porneia. Viz Slovníček pojmů.
Řecky aselgeia. Viz Slovníček pojmů.