1. Samuelova 8:1–22

  • Izraelité chtějí krále (1–9)

  • Samuel varuje lid (10–18)

  • Jehova vyslýchá žádost o krále (19–22)

8  Když Samuel zestárl, ustanovil za soudce v Izraeli své syny.  Prvorozený se jmenoval Joel a ten druhý Abijáš.+ Soudili v Beer-šebě.  Ale jeho synové nejednali jako on. Šlo jim o nepoctivý zisk,+ brali úplatky+ a překrucovali právo.+  Všichni izraelští starší se tedy shromáždili a přišli k Samuelovi do Ramy.  Řekli mu: „Ty jsi zestárl a tvoji synové nejednají jako ty. Dosaď nad námi krále, aby nás soudil, jak je to ve všech ostatních národech.“+  Samuelovi se ale nelíbilo,* že řekli: „Dej nám krále, aby nás soudil.“ Modlil se proto k Jehovovi  a Jehova mu odpověděl: „Poslechni lid ve všem, co po tobě žádá. Vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mě jako svého krále.+  Tak jako jednají dnes, jednají už ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta – opouští mě+ a slouží jiným bohům.+ A stejně se teď zachovali i k tobě.  Proto je poslechni. Ale důrazně je varuj a řekni jim, co od nich bude právem vyžadovat král, který nad nimi bude vládnout.“ 10  Samuel tedy lidu, který od něj žádal krále, předal všechna Jehovova slova. 11  Řekl jim: „Král, který nad vámi bude vládnout, bude právem vyžadovat toto:+ Vezme vaše syny+ a postaví je do svých válečných vozů,+ udělá z nich své jezdce+ a někteří budou běhat před jeho vozy. 12  Ustanoví si velitele nad tisíci+ a nad padesáti+ a někteří mu budou orat,+ sklízet úrodu+ a vyrábět válečné zbraně a výstroj jeho vozů.+ 13  Vezme vaše dcery, aby mu vyráběly masti,* vařily a pekly.+ 14  Vezme vám ta nejlepší pole, vinice a olivové háje+ a dá je svým sluhům. 15  Vezme desetinu z vašich obilných polí a z vašich vinic a dá ji svým dvorním úředníkům a svým sluhům. 16  Vezme vaše sluhy a vaše služky, váš nejlepší dobytek a vaše osly a budou pracovat pro něj.+ 17  Vezme desetinu z vašich ovcí a koz+ a vy sami se stanete jeho sluhy. 18  Přijde den, kdy budete kvůli králi, kterého jste chtěli, volat o pomoc,+ ale Jehova vám ten den neodpoví.“ 19  Lid však odmítl Samuelovi naslouchat. Řekli: „Ne. Chceme nad sebou mít krále. 20  Pak budeme jako všechny ostatní národy a náš král nás bude soudit a vést a bude bojovat v našich bitvách.“ 21  Samuel si všechna jejich slova vyslechl a pak je přednesl Jehovovi. 22  Jehova mu řekl: „Poslechni je a dosaď nad nimi krále.“+ Samuel pak řekl izraelským mužům: „Každý se vraťte do svého města.“

Poznámky

Dosl. „v Samuelových očích bylo špatné“.
Nebo „voňavky“.