1. Samuelova 7:1–17

  • Truhla v Kirjat-jearimu (1)

  • Samuel vybízí: Služte pouze Jehovovi (2–6)

  • Izrael vítězí u Micpy (7–14)

  • Samuel soudí Izrael (15–17)

7  Muži z Kirjat-jearimu tedy přišli, odnesli Jehovovu truhlu do Abinadabova domu+ na kopci a posvětili jeho syna Eleazara, aby Jehovovu truhlu střežil.  Ode dne, kdy se truhla dostala do Kirjat-jearimu, uběhla dlouhá doba, celých 20 let, a všichni Izraelité začali hledat* Jehovu.+  Samuel Izraelitům řekl: „Pokud se chcete celým srdcem vrátit k Jehovovi,+ zbavte se cizích bohů+ a soch Aštoret,+ přimkněte se srdcem k Jehovovi a služte pouze jemu.+ Pak vás vysvobodí z rukou Filištínů.“+  Nato se Izraelité zbavili Baalů a soch Aštoret a začali sloužit pouze Jehovovi.+  Potom Samuel řekl: „Shromážděte celý Izrael u Micpy+ a já se za vás budu modlit k Jehovovi.“+  A tak se shromáždili u Micpy, čerpali vodu a vylévali ji před Jehovou. Také se ten den postili+ a říkali: „Hřešili jsme proti Jehovovi.“+ A Samuel se v Micpě stal izraelským soudcem.+  Když Filištíni slyšeli, že se Izrael shromáždil u Micpy, jejich vládci+ proti němu vytáhli. Izraelité se to doslechli a dostali z Filištínů strach.  Řekli Samuelovi: „Nepřestávej volat k Jehovovi, našemu Bohu, aby nám pomohl+ a zachránil nás z rukou Filištínů.“  Samuel tedy vzal jehňátko a předložil ho jako zápalnou oběť+ Jehovovi. Potom k Jehovovi volal, aby pomohl Izraeli, a Jehova mu odpověděl.+ 10  Zatímco Samuel předkládal zápalnou oběť, Filištíni vyrazili do útoku proti Izraeli. Jehova ale způsobil, že ten den nad Filištíny hlasitě hřmělo,+ uvrhl je do zmatku+ a Izraelité je porazili.+ 11  Nato izraelští muži vyrazili z Micpy, pronásledovali Filištíny až na jih od Bet-karu a pobíjeli je. 12  Potom vzal Samuel kámen,+ postavil ho mezi Micpou a Ješanou a nazval ho Ebenezer.* Řekl totiž: „Až dotud nám Jehova pomáhal.“+ 13  Tak byli Filištíni pokořeni a na území Izraele už znovu nepřišli.+ A Jehovova ruka na ně dopadala po všechny Samuelovy dny.+ 14  Izraelité získali zpátky města, která jim Filištíni vzali, od Ekronu po Gat, včetně území v jejich okolí. Také nastal mír mezi Izraelity a Amorejci.+ 15  Samuel dál soudil Izrael po celý svůj život.+ 16  Každý rok obcházel Betel,+ Gilgal+ a Micpu+ a na všech těch místech soudil Izrael. 17  Potom se vracel do Ramy,+ kde měl dům, a i tam soudil Izrael. Také tam vystavěl oltář Jehovovi.+

Poznámky

Nebo „naříkat po“.
Znamená „kámen pomoci“.