1. Samuelova 6:1–21

  • Filištíni vrací truhlu Izraelitům (1–21)

6  Jehovova truhla+ byla na území Filištínů sedm měsíců.  Filištíni pak zavolali kněze a věštce+ a zeptali se jich: „Co máme udělat s Jehovovou truhlou? Řekněte nám, jak ji máme vrátit zpátky.“  Odpověděli: „Pokud budete truhlu smlouvy Jehovy, Boha Izraele, posílat pryč, nevracejte ji jen tak. Určitě byste mu ji měli vrátit s darem na usmířenou.+ Teprve pak budete uzdraveni a dozvíte se, proč se od vás jeho ruka neodvrací.“  Filištíni se zeptali: „Jaký dar mu máme poslat?“ Řekli: „Pošlete pět zlatých hemoroidů a pět zlatých myší podle počtu filištínských vládců,+ protože vás všechny, včetně vašich vládců, postihla stejná rána.  Udělejte napodobeniny svých hemoroidů a napodobeniny myší,+ které ničí zemi, a vzdejte slávu Bohu Izraele. Snad na vás, na vašeho boha a na vaši zemi už jeho ruka nebude tak těžce doléhat.+  Proč byste měli zatvrdit své srdce tak, jako své srdce zatvrdili Egypťané a faraon?+ Když s nimi Bůh jednal tvrdě,+ museli Izraelity propustit a oni odešli.+  Teď připravte nový vůz a vezměte dvě krávy, které mají telata a které ještě nenosily jho. Krávy zapřáhněte do vozu a jejich telata odveďte domů, aby nešla za nimi.  Vezměte Jehovovu truhlu a položte ji na vůz. Zlaté předměty, které mu posíláte jako dar na usmířenou, dejte do bedny vedle ní.+ Pak ji pošlete pryč  a dívejte se: Pokud zamíří na své území, cestou do Bet-šemeše,+ pak nám to velké zlo způsobil on. Ale pokud ne, budeme vědět, že nás neudeřila jeho ruka. Byla to náhoda.“ 10  Filištíni to tak udělali. Vzali dvě krávy, které měly telata, zapřáhli je do vozu a jejich telata zavřeli doma. 11  Potom na vůz položili Jehovovu truhlu a také bednu, do které dali zlaté myši a napodobeniny svých hemoroidů. 12  A krávy se vydaly rovnou do Bet-šemeše.+ Šly stále po té jedné silnici, bučely a neodbočovaly napravo ani nalevo. Filištínští vládci kráčeli za nimi až na hranici Bet-šemeše. 13  Lidé z Bet-šemeše sklízeli v údolí* pšenici. Když zvedli oči a uviděli truhlu, měli velkou radost. 14  Vůz dojel na pole Bet-šemešana Jozua a zastavil se u velkého kamene. Pak vůz rozštípali a krávy+ předložili jako zápalnou oběť Jehovovi. 15  Levité+ sundali Jehovovu truhlu spolu s bednou, ve které byly zlaté předměty, a položili je na ten velký kámen. A muži z Bet-šemeše+ ten den předložili Jehovovi zápalné i jiné oběti. 16  Když to pět filištínských vládců vidělo, vrátili se ten den do Ekronu. 17  To jsou zlaté hemoroidy, které Filištíni poslali Jehovovi jako dar na usmířenou:+ jeden za Ašdod,+ jeden za Gazu, jeden za Aškalon, jeden za Gat+ a jeden za Ekron.+ 18  Počet zlatých myší odpovídal počtu všech filištínských měst, která patřila těm pěti vládcům – od opevněných měst po neopevněné vesnice. A velký kámen, na který položili Jehovovu truhlu, slouží až dodnes jako svědek na poli Bet-šemešana Jozua. 19  Ale Bůh začal obyvatele Bet-šemeše pobíjet, protože se dívali na Jehovovu truhlu. Usmrtil jich 50 070* a lidé kvůli té velké ráně od Jehovy začali truchlit.+ 20  Obyvatelé Bet-šemeše se ptali: „Kdo může obstát před Jehovou, tím svatým Bohem?+ Ke komu od nás Bůh odejde?“+ 21  Vyslali tedy posly k obyvatelům Kirjat-jearimu+ se vzkazem: „Filištíni vrátili Jehovovu truhlu. Přijďte a odneste si ji.“+

Poznámky

Nebo „nížině“.
Dosl. „70 mužů, 50 000 mužů“.