1. Samuelova 5:1–12

  • Truhla na filištínském území (1–12)

    • Pokoření Dagona (1–5)

    • Jehova postihuje Filištíny ranami (6–12)

5  Potom co se Filištíni zmocnili truhly pravého Boha,+ odnesli ji z Ebenezeru do Ašdodu.  Truhlu pravého Boha dali do Dagonova domu* a postavili ji vedle Dagona.+  Když Ašdoďané příští den brzy ráno vstali, Dagon ležel tváří k zemi před Jehovovou truhlou.+ A tak ho zvedli a vrátili na místo.+  Když vstali další den ráno, Dagon znovu ležel tváří k zemi před Jehovovou truhlou. Dagonova hlava a obě ruce byly useknuté a ležely na prahu. Zůstala z něj jen rybí část.*  Až dodnes proto Dagonovi kněží ani ti, kdo vchází do Dagonova domu, nešlapou na Dagonův práh v Ašdodu.  Jehovova ruka na Ašdoďany těžce dolehla. Obyvatele Ašdodu a jeho okolí Bůh drtil tím, že je postihoval hemoroidy.+  Když muži z Ašdodu viděli, co se děje, řekli: „Nenechávejme u sebe truhlu Boha Izraele, protože jeho ruka tvrdě dopadla na nás i na našeho boha Dagona.“  Svolali tedy všechny filištínské vládce a zeptali se jich: „Co uděláme s truhlou Boha Izraele?“ Odpověděli jim: „Ať se truhla Boha Izraele přesune do Gatu.“+ A tak ji přenesli tam.  Potom co ji tam přenesli, dolehla na město Jehovova ruka a způsobila velké zděšení. Bůh postihl obyvatele města, od nejmladších po nejstarší, a začaly se jim objevovat hemoroidy.+ 10  Poslali proto truhlu pravého Boha do Ekronu,+ ale jakmile tam dorazila, Ekroňané začali křičet: „Přinesli k nám truhlu Boha Izraele, aby nás i náš lid usmrtili!“+ 11  Svolali tedy všechny filištínské vládce a řekli jim: „Pošlete truhlu Boha Izraele pryč. Ať se vrátí na své místo, jinak my i náš lid zahyneme.“ Celým městem se totiž šířil strach ze smrti. Ruka pravého Boha na město těžce dolehla+ 12  a ti, kdo nezemřeli, byli postiženi hemoroidy. A volání města o pomoc stoupalo k nebesům.

Poznámky

Nebo „chrámu“.
Dosl. „jen Dagon“.